2017 - 2018 Akademik Dönem Bursları

 1. Kılavuz

2. EK A:  Başvuru Süreci

Tüm başvurular (Tip A, B, C ve D) https://apply.abburs.eu/new  portalından yapılmalıdır

4.  EK BMotivasyon Mektubu ve Mülakat için Değerlendirme Kriterleri buraya tıklayın

5.  EK C: Dil Yeterliliği ve Genel Beceri testi için ek bilgiler için buraya tıklayın

6.  EK C: Başvuru Rehberi’nde kullanılan terimler için sözlük için buraya tıklayın

7.  SIKÇA SORULAN SORULAR - SET 1