A Tipi - Lisans (L)

TİP A - LİSANS

BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurunuzu tamamlamadan önce BAŞVURU REHBERİNİ lütfen okuyun. 

Başvurmak için lütfen BAŞVURU PORTALINI kullanın https://apply.abburs.eu/new 

Burda bulunan kaynaklardan başvurunuzu yapmak için lütfen Başvuru Yöntem belgesini ve Başvuru Nasıl Yapılır belgelerini dikkatli okuyunuz

TİP A Örnek başvuru formuna burdan ulaşabilirsiniz.  Bu belgeler adaylara başvuru yaparken yardım amaçlı kullanılması gerekiyor

 

BASVURU BELGENİZİN ÇIKTISINI PORTALDAN  ALDIKTAN SONRA TARİHİ YAZIP İMZALAMANIZ GEREKMEKTEDİR.

 A TİPİ – L Bursları için başvuru yapanlar  Kıbrıs Türk toplumundan olmalı, ve Kıbrıs’da bir lisede son sınıf öğrencisi olarak kayıtlı veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda lisans öğrencisi olarak kayıtlı olmalıdır.  Kıbrıs’ta. herhangi bir liseden mezun olan ve bir lisans programına başlamak isteyenl herkes başvuru yapabilir.  Diğer yandan, Temmuz 2017 sonuna kadar mezun olmayı bekleyen lisans öğrencileri TİP B – Lisans Üstü Bursları altında başvurmalıdır).

Bu kategoride adaylar 3 farklı sıralamada yarışacaklar:

 • A1) Kıbrıslı Türk son sınıf Lise öğrencileri veya daha önce Kıbrıs dışında bir öğretim kurumunda öğrenim görmemiş olan Lise Mezunları. Bu alt kategori öğretim ana dili İngilizce olan bir liseye devam etmekte olan veya mezun olmuş adaylara açıktır. Adaylar sıralama listesinde, sayfa 2’de Fonun Dağılımı başlığı altında belirtildiği gibi A Tipi burslara ayrılan hibenin yaklaşık %60’ı için yarışacaklar. Kıbrıs’ın kuzeyinde bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumuna kayıtlı Kıbrıslı Türk lisans öğrencileri de bu kategoriye başvuruda bulunabilirler.

 _______________________________________________________________________

1Uygunluk kriterleri, gerekli destekleyici dokümanlar vehibe dağılımı Burs Programı fon sağlayıcısı tarafından Sözleşme Makamı (British Council) dışında ilgili paydaşlarla konsültasyon sonucunda belirlenmiştir.

 • A3) Daha önce Kıbrıs dışında bir öğretim kurumunda öğrenim görmüş Kıbrıslı Türk son sınıf Lise öğrencileri veya Lise mezunları (ör. ailevi sebeplerden ilk ve orta okul dönemlerinde veya bir uluslararası lise değişim programı veya yurtdışında hazırlık/foundation programı dahilinde veya yabancı dil okulunda bir gap yılı verenler) sıralama listesinde, sayfa 2’de Fonun Dağılımı altında belirtildiği gibi A Tipi burslara ayrılan hibenin yaklaşık %10’u için yarışacaklar.Kıbrıs’ın kuzeyinde bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda kayıtlı Kıbrıslı Türk lisans öğrencileri de başvuruda bulunabilirler;

Bu kategori altında burs alanlar 2017/18 Akademik yılı içinde, Kıbrıs’ın kuzeyi dışında bir AB ülkesinde bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda (gidilecek ülkenin makamları tarafından resmi olarak akredite edilmiş) bir lisans programını takip edebilecekler.  Hazırlık veya foundation senesine yalnızca alt kategorisinde A2 olarak sınıflandırılan adaylar devam edebilecekler. Burslar yalnızca, bu çağrının şartları altında belirtilmiş 1 Eylül 2017 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında yer alan, 2017/18 Akademik Yılı için verilecektirler.  Alınan burs 2017/2018 yılında kullanılmış olup ve ertelenemez. Akademik takvimler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir; bu sebepden yukarıdaki tarihler dışında farklı takvimler de onaylana bilir.

Burslar öğrenim programının bir Akademik Yılını kapsar. Seçilen program tam zamanlı olmalıdır.

 •  Burs €15,000 tutarında toplu bir miktar olarak verilecektir. Bu miktar aylık €1,420 (bir akademik yılın 10 aylık bir gösterge süre olduğu formülüne dayanarak) artı €800 uçak bileti masrafı olarak (gidiş dönüş ekonomi sınıfı bir uçak biletinin ortalama ücretine dayanarak) hesaplanmıştır .
 • Kıbrıs’da (Kıbrıs’ın kuzeyi dışında) öğrenim görmeyi seçenler için, burs €7,500 tutarında toplu bir miktar olarak verilecektir.Bu miktar aylık €750 olarak hesaplanmıştır (bir akademik yılın 10 aylık bir gösterge süre olduğu formülüne dayanarak). 
 • Bu burs programı altında aile veya çocuk ödeneği sağlanmaz.

Sözleşme Makamı olan British Council, fonların kullanılmasına bağlı olarak, en fazla 2 üstün başarılı adaya seçtikleri lisans eğitim programında 3 yıla kadar burs verme hakkını saklı tutar. Bu lisans öğrencileri, daha önce Kıbrıs’ın dışında hiç eğitim almamış olan başvuru sahipleri arasından seçilecektir. Bu kişiler, 1 yıldan daha uzun süren lisans programları için başvurmuş olan adaylar arasından, değerlendirme sürecinde alınan en yüksek puanlara dayanarak seçilecektir. Ek yıllar için verilecek toplam burs miktarı, devam ve başarı raporlarına bağlı olarak, ilk eğitim yılı için verilen yıllık toplu rakama eşit olacaktır.

Lisans için Uygunluk Kriterleri:

Başvuru sahipleri:

 • Kıbrıs Türk toplumundan olmalıdır.
 • Kıbrıs’da doğmuş olmalıdır veya ebeveynlerinden biri Kıbrıs’da doğmuş olmalıdır.
 • Burs sözleşmesinin imzalandığı (burs alınması durumunda) tarihte en az 18 yaşında olmalıdır. Başvuru sahibininburs sözleşmesinin imzalandığı tarihte 18 yaşından küçük olması durumunda, British Council’ın Çocuk Koruma politikası gereğince velisinin veya yasal temsilcisinin bir veli izin formu imzalaması gerekir. Veli veya yasal temsilcinin ayrıca burs sözleşmesini de imzalaması gerekir*
 • Öğrenim programına katılabilecek ve tamamlayabilecek durumda olmalıdır ve buna engel olacak bir sağlığık sorununun olmadığını beyan etmelidir.
 • 2016/2017 Akademik Yılında Kıbrıs’da bir liseye kayıtlı, veya Kıbrıs’ın kuzeyinde bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda kayıtlı bir öğrenci olmalıdır. Kıbrıs’daki herhangi bir liseden mezun olanlar da başvurabilirler (yani geçmişte bir liseden mezun olup, halen herhangi bir yüksek öğrenime devam etmeyen adaylar). 2016/2017 Akademik Yılı içinde Kıbrıs’ın kuzeyinin dışında bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumuna kayıtlı olan lisans öğrencileri bu kategori altında başvuru yapamazlar.
 • Kıbrıs’da bir ilkokul, ortaokul veya lisede, veya Kıbrıs’ın kuzeyinde bir yüksek öğrenim kurumunda en az 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olmalıdır. 7 yıllık asgari süre kesintisiz olmak zorunda değildir ve yukarıda adı geçen farklı öğrenim kurumlarına devamın toplamı olarak değerlendirilecektir.
 • Gidilecek ülkedeki üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda seçilen programın verildiği dili yeterince bilmesi gerekir.
 • Önceki Kıbrıs Türk Toplumu için AB programları altında herhangi bir burs hibesinden yararlanmamış olması gerekir (yani Toplum Burs Programı 2007/08 ve 2008/09, AB Burs Programı 2009/10 ve Kıbrıs Türk Toplumu için Burs Programı 2010/11, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 ve 2014/2015, 2015/2016 ve 2016/17).

Yukarıdaki uygunluk kriterlerinin tümüne uymayan başvuru sahipleri reddedilecektir.

*Bu uygulama, British Council’ın çocuk koruma ve sözleşme yapma işlemlerine ilişkin politikası gereğidir

 Lisans başvuruları için gerekli dokümanlar:

 1. Yakın geçmişte çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 2. Başvuru sahibinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve Kıbrıs’da doğduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyası (yalnızca doğum belgesi kopyası kabul edilecektir, kimlik kartı veya pasaport kopyaları kabul edilmeyecektir).  Başvuru sahibinin Kıbrıs dışında doğmuş olması durumunda, kendi doğum belgesine ek olarak, ebeveynlerinden birinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve Kıbrıs’da doğduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyası da sunulmalıdır (başvuru sahibi bu dokümanları ebeveyninin tam adı hem kendinin hem de ebeveyninin doğum belgesinde ayni geçecek şekilde sunmalıdır). Sözleşme Makamı yukarıdaki kritere uygunluğu inceleyebilmek amacıyla, Kıbrıs Türk toplumu ile etkin bağların olduğunu kanıtlayan ek belgeler talep etme hakkını saklı tutar.
 3. Kıbrıs’daki liseden alınmış, en son tamamlanan akademik yıla ait öğrenci karnelerinin veya diplomanın kopyaları veya son seneye ait not dökümü kopyası.
 4. Sadece bir üniversite veya yüksek öğrenim kurumuna kayıtlı olan lisans öğrencileri için geçerlidir: Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite veya dengi yüksek öğretim kurumundan o tarihe kadar olan akademik başarıya ait not dökümlerinin kopyaları.
 5. Başvuru sahibinin toplamda en az 7 yıl tam zamanlı Kıbrıs’da öğrenim gördüğünü isbatlayan (ilkokul, ortaokul, lise veya yüksek öğrenim kurumlarından) ek sertifikalar, not dökümleri, öğrenci karneleri/diplomalarının kopyaları. Bu belgeler gitmiş olduğunuz okul/üniversite veya ilgili eğitim makamından alınabilir. Başvuru sahibinin, Kıbrıs’da en az 7 yıl tam-zamanlı olarak eğitim görmüş olduğunu kanıtlayan sertifika veya not dökümlerinin, bu Akademik Yıl da dahil olmak üzere (geçerli durumda) her Akademik Yıl için ayrı sunulması gerekmektedir.
 6. Başvuru sahibinin mevcut geçerli adresini kanıtlayan İkamet Belgesi. Bu adres başvuru formundakinin (Bölüm A) aynisi olmalıdır.
 7. Adayın başvuru ve seçim sürecinde (ör. sınavlara ve mülakata girişte) kimlik tesbiti amacıyla kullanacağı Kimlik Kartı’nın fotokopisi. Burs sürecinin her aşamasında ayni kimlik belgesi kullanılmalıdır.

DIKKAT-  ÖNEMLİ HUSUSLAR

Bir önceki yıllardan farklı olarak, sadece burs kazanan öğrencilerin yukarıdaki belgeleri, söz konusu Burs Programına uygunluk durumlarını belirtmek için, ibraz etmeleri istenecektir. Bursa müracaatleri  halinde adaylar verilen forumları kendi sorumlulukları altında dolduracaklardır.

Müracaat Formunda basvuranlara uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadıklarını beyan etmeleri ve bunu kanıtlayan destek belgelerinin olup olmadığı sorulmuştur.  Sözleşmeyi yapacak olan makam, eleme işlemlerinin nihayetinde burs için seçilen adaylardan bu belgeleri ibraz etmelerini isteyecektir. Sözleşme Makamı, başarılı adayların burslarını belirli durum(lar) karşısında, istenen belgeleri ibraz edememe gibi, iptal etme hakkını muhafaza eder.

Adaylardan, müracaat sırasında 2 vesikalik resim ile birlikte istenen tek şey kimlik belirleyen belgedir (kimlik kartı veya pasaport). Bunu burs ve müracaat süresi boyunca pozitif kimlik tesbiti olarak sınav ve mülakata girişte kullanacaklardır.

Adayların Sözleşme Makamına, seçim sürecinin nihayetinde, bu programa uygunluklarını beyan eden belgeleri, ibraz edene kadar, seçim sürecindeki başarı hiçbir adaya burs kazanma hakkı vermemektedir.

Rehberi takip etmenizi ve doldurmanız gerekten dökümanları aşağıda bulabilirsiniz: 

Rehber ve başvuru yöntemi için buraya tıklayınız.

Ek A:  Örnek Başvuru formu Tip A Lisans 

Ek B: Değerlendirme Kriterleri için buraya tıklayınız 

EK C: Dil Yeterliliği ve Genel Beceri testi için ek bilgiler için buraya tıklayın

Ek D: Başvuru Rehberi’nde kullanılan terimler için sözlük için buraya tıklayın

Banka bilgilendirme formu (bursu kazandıkdan sonra gereken bir belgedir) için buraya tıklayın (örnek).

Örnek kontrat için buraya tıklayın (örnek)

Buslunun/öğrencinin ara ve final raporları için buraya tıklayın (örnek)