B Tipi - Yüksek Lisans (YL)

TİP B - LİSANS

BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurunuzu tamamlamadan önce BAŞVURU REHBERİNİ lütfen okuyun. 

Başvurmak için lütfen BAŞVURU PORTALINI kullanın https://apply.abburs.eu/new 

Burda bulunan kaynaklardan başvurunuzu yapmak için lütfen Başvuru Yöntem belgesini ve Başvuru Nasıl Yapılır belgelerini dikkatli okuyunuz

TİP B Örnek başvuru formuna burdan ulaşabilirsiniz.  Bu belgeler adaylara başvuru yaparken yardım amaçlı kullanılması gerekiyor

 

BASVURU BELGENİZİN ÇIKTISINI PORTALDAN  ALDIKTAN SONRA TARİHİ YAZIP İMZALAMANIZ GEREKMEKTEDİR.

 

TİP B - LİSANS ÜSTÜ 

TİP B – LÜ Burslarına başvuranların lisans üstü öğrencisi veya en geç Temmuz 2017 sonuna kadar mezun olmayı bekleyen lisans öğrencisi olmaları gerekir.Geçmiş yıllarda mezun olup da bilgi veya becerilerini artırmak isteyenler de başvurabilir.

Bu kategori dahilinde, adaylar 3 ayrı sıralamada rekabet edecekler:

 • B1: Daha önce Kıbrıs’ın kuzeyi dışında bir üniversite veya yüksek öğrenim kurumunda öğrenim görmemişKıbrıslı Türk Üniversite Mezunları, sayfa 2’de Fonun Dağılımı altında belirtildiği gibi B Tipi burslara ayrılan hibenin yaklaşık %64’ü için ayrı bir sıralama listesinde yarışacaklar.
 •  B2: Kıbrıs’ın kuzeyinin dışında, Avrupa Birliği dahilinde bulunan bir üniversitede bir akademik yıl veya daha çok okumuş olan üniversite Mezunu Kıbrıslı Türkler,sayfa 2’de Fonun Dağılımı altında belirtildiği gibi B Tipi burslara ayrılan hibenin yaklaşık %21’i için ayrı bir sıralama listesinde yarışacaklar.
 •  B3: Avrupa Birliği dışında bir üniversitede bir akademik yil veya daha çok  okumuş olan mezun olmuş Kıbrıslı Türkler sayfa 2’de Fonun Dağılımı altında belirtildiği gibi B Tipi burslara ayrılan hibenin yaklaşık %15’i için ayrı bir sıralama listesinde yarışacaklar.

Bu kategori altında burs alanlar, bir AB Üyesi Ülke’de (Kıbrıs’ın kuzeyi dışında) bulunan bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda (gidilecek ülkenin makamları tarafından resmi olarak akredite edilmiş) 2017/18 Akademik Yılı içinde lisans üstü program takip edebilecekler.

DİKKAT - ÖNEMLİ HUSUS: 4 yıllık bir lisans programının 3. Sınıfında halen okumakta olan Lisans öğrencileri, (örneğin, MEng., veya MPharmacy gibi) burs kurallarının uygunluk değerlendirmesinde söz konusu üniversitelerin öğrencilere 3. yılın sonunda Lisans diploması vermeleri halinde, 4. seneleri Lisans Üstü olarak Kabuledilebilir.

Burslar yalnızca, bu çağrının şartları altında belirtilmiş 1 Eylül 2017 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında yer alan, 2017/18 Akademik Yılı için verilecek.  Alınan burs 2017/2018 yılında kullanılmalı ve ertelenemez. Akademik takvimler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir; bu sebeple yukarıdaki tarihlerden farklı takvimler de onaylanmaktadır.  Burslar öğrenim programının bir akademik yılını kapsar.  Seçilen program tam zamanlı olmalıdır.

 • Burs €15,000 tutarında toplu bir miktar olarak verilecektir. Bu miktar aylık €1,420 (bir akademik yılın 10 aylık bir gösterge süre olduğu formülüne dayanarak) artı €800 uçak bileti masrafı olarak (gidiş dönüş ekonomi sınıfı bir uçak biletinin ortalama ücretine dayanarak) hesaplanmıştır .
 • Kıbrıs’da (Kıbrıs’ın kuzeyi dışında) öğrenim görmeyi seçenler için, burs €7,500 tutarında toplu bir miktar olarak verilecektir.  Bu miktar aylık €750 olarak hesaplanmıştır (bir akademik yılın 10 aylık bir gösterge süre olduğu formülüne dayanarak). 
 • Bu burs programı altında aile veya çocuk ödeneği sağlanmaz.

Sözleşme Makamı olan British Council, fonların kullanılmasına bağlı olarak, en fazla 2 üstün başarılı mezuna, seçtikleri lisansüstü eğitim programında 3 yıla kadar burs verme hakkını saklı tutar. Bu mezunlar, daha önce Kıbrıs’ın dışında hiç eğitim almamış olan başvuru sahipleri arasından seçilecektir.  Seçilen bu iki aday, 1 yıldan daha uzun süren lisansüstü programları için başvurmuş olan adaylar arasından, değerlendirme sürecinde alınan en yüksek puanlara dayanarak seçilecektir. Ek yıllar için verilecek toplam burs miktarı, devam ve başarı raporlarına bağlı olarak, ilk eğitim yılı için verilen yıllık toplu rakama eşit olacaktır.

Çalışmakta olan adayların, başvuru yapmadan önce, işten izin konusunda işverenleri ile görüşüp gerekli ayarlamaları yapmaları tavsiye edilir.  Eğitim süreleri ve işe dönüşleri ile ilgili sözleşme/mali konularda ayarlamaları işverenleri ile kendilerinin netleştirmeleri gerekir.

 Lisans Üstü için Uygunluk Kriterleri:

 Başvuru sahipleri:

 •  Kıbrıs Türk toplumundan olmalıdır.
 • Kıbrıs’da doğmuş olmalıdır veya ebeveynlerinden biri Kıbrıs’da doğmuş olmalıdır.
 • Öğrenim programına katılabilecek ve tamamlaya bilecek durumda olmalıdır ve buna engel olacak bir sağlığık sorununun olmadığını beyan etmelidir.
 • Bir üniversite mezuniyet derecesine sahip olmalıdır. Lisans eğitimlerinin son senesinde kayıtlı olan lisans öğrencileri de, Lisans derecelerini Temmuz 2017 tarihine kadar almak şartı ile başvuruda bulunabilirler. Mezun olamama durumunda, burs (eğer verilmişse) geri alınır.
 • Kıbrıs’da toplam en az 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olmalıdır (ilkokul, ortaokul veya lisede, veya Kıbrıs’ın kuzeyinde bir yüksek öğrenim kurumunda). 7 yıllık asgari süre kesintisiz olmak zorunda değildir ve yukarıda adı geçen farklı öğrenim kurumlarına devamın toplamı olarak değerlendirilecektir.
 • Gidilecek ülkedeki üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda seçilen programın verildiği dili yeterince bilmesi gerekir.
 • Önceki Kıbrıs Türk Toplumu için AB programları altında herhangi bir burs hibesinden yararlanmamış olması gerekir (yani Toplum Burs Programı 2007/08 ve 2008/09, AB Burs Programı 2009/10 ve Kıbrıs Türk Toplumu için Burs Programı 2010/11, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 ve 2014/2015, 2015/2016 ve 2016/17.

Yukarıdaki uygunluk kriterlerinin tümüne uymayan başvuru sahipleri reddedilecektir.

Lisans Üstü başvuruları için gerekli belgeler:

 1. Yakın geçmişte çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 2.  Başvuru sahibinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve Kıbrıs’da doğduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyası (yalnızca doğum belgesi kopyası kabul edilecektir, kimlik kartı veya pasaport kopyaları kabul edilmeyecektir). Başvuru sahibinin Kıbrıs dışında doğmuş olması durumunda, kendi doğum belgesine ek olarak, ebeveynlerinden birinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve Kıbrıs’da doğduğunu gösteren doğum belgesininbir kopyası da sunulmalıdır (başvuru sahibi bu dokümanları ebeveyninin tam adı hem kendinin hem de ebeveyninin doğum belgesinde ayni geçecek şekilde sunmalıdır). Sözleşme Makamı yukarıdaki kritere uygunluğu inceleyebilmek amacıyla, Kıbrıs Türk toplumu ile etkin bağların olduğunu kanıtlayan ek belgeler talep etme hakkını saklı tutar.
 3. Bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumundan alınmış tüm diplomaların kopyaları (Lisans ve Master ve eğer varsa Doktora). Aday eğer Temmuz 2017’de mezun olmayı bekleyen bir lisans öğrencisi ise, tamamlanan en son akademik yıla ait not dökümlerinin kopyaları ve lisans eğitiminin son sınıfına kayıtlı olduğuna dair belge.
 4. Başvuru sahibinintoplamda en az 7 yıl tam zamanlı olarak Kıbrıs’da öğrenim gördüğünü (ilkokul, ortaokul, lise veya yüksek öğrenim kurumunda) isbatlayan ek sertifikalar, transkriptler, öğrenci karneleri/diplomalarının kopyaları. Bu belgeler gitmiş olduğunuz okul/üniversite veya ilgili eğitim makamından alınabilir. Başvuru sahibinin, Kıbrıs’da toplam en az 7 yıl tam-zamanlı olarak eğitim görmüş olduğunu kanıtlayan sertifika veya not dökümlerinin, bu akademik yıl da dahil olmak üzere (geçerli durumda) her akademik yıl için ayrı sunulması gerekmektedir.
 5. Başvuru sahibininmevcut geçerliadresini kanıtlayan İkamet Belgesi. Bu adres başvuru formundakinin (Bölüm A) aynisi olmalıdır.
 6. Adayın başvuru ve seçim sürecinde (ör. sınavlara ve mülakata girişte) kimlik tesbiti amacıyla kullanacağı Kimlik Kartı’nın fotokopisiSürecin her aşamasında ayni kimlik belgesi kullanılmalıdır.

DIKKAT-  ÖNEMLİ HUSUSLAR

Bir önceki yıllardan farklı olarak, sadece burs kazanan öğrencilerin yukarıdaki belgeleri, söz konusu Burs Programına uygunluk durumlarını belirtmek için, ibraz etmeleri istenecektir. Bursa müracaatleri  halinde adaylar verilen forumları kendi sorumlulukları altında dolduracaklardır.

Müracaat Formunda basvuranlara uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadıklarını beyan etmeleri ve bunu kanıtlayan destek belgelerinin olup olmadığı sorulmuştur.  Sözleşmeyi yapacak olan makam, eleme işlemlerinin nihayetinde burs için seçilen adaylardan bu belgeleri ibraz etmelerini isteyecektir. Sözleşme Makamı, başarılı adayların burslarını belirli durum(lar) karşısında, istenen belgeleri ibraz edememe gibi, iptal etme hakkını muhafaza eder.

Adaylardan, müracaat sırasında 2 vesikalik resim ile birlikte istenen tek şey kimlik belirleyen belgedir (kimlik kartı veya pasaport). Bunu burs ve müracaat süresi boyunca pozitif kimlik tesbiti olarak sınav ve mülakata girişte kullanacaklardır.

Adayların Sözleşme Makamına, seçim sürecinin nihayetinde, bu programa uygunluklarını beyan eden belgeleri, ibraz edene kadar, seçim sürecindeki başarı hiçbir adaya burs kazanma hakkı vermemektedir.

Adayların Sözleşme Makamına, seçim sürecinin nihayetinde, bu programa uygunluklarını beyan eden belgeleri, ibraz edene kadar, seçim sürecindeki başarı hiçbir adaya burs kazanma hakkı vermemektedir.

Rehberi takip etmenizi ve doldurmanız gerekten dökümanları aşağıda bulabilirsiniz: 

Rehber ve başvuru yöntemi için buraya tıklayınız.

Ek A:  Örnek Başvuru formu Tip B Yüksek Lisans 

Ek B: Değerlendirme Kriterleri için buraya tıklayınız 

EK C: Dil Yeterliliği ve Genel Beceri testi için ek bilgiler için buraya tıklayın

Ek D: Başvuru Rehberi’nde kullanılan terimler için sözlük için buraya tıklayın

Banka bilgilendirme formu (bursu kazandıkdan sonra gereken bir belgedir) için buraya tıklayın (örnek).

Örnek kontrat için buraya tıklayın (örnek)

Buslunun/öğrencinin ara ve final raporları için buraya tıklayın (örnek)