C Tipi - Kısa dönem burs programı (KD)

Tip C - Kısa Dönem Eğitim Programları Bursları (KD)

 

Başvurunuzu tamamlamadan önce BAŞVURU REHBERİNİ lütfen okuyun. 

Başvurmak için lütfen BAŞVURU PORTALINI kullanın https://apply.abburs.eu/new 

Burda bulunan kaynaklardan başvurunuzu yapmak için lütfen Başvuru Yöntem belgesini ve Başvuru Nasıl Yapılır belgelerini dikkatli okuyunuz

 

TİP C Burs kategorisinde aşağıdaki tanımlardan birine uyan kişiler başvuruda bulunabilir:

 • Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışmakta olan veya geçmişte çalışmış olan, ve profesyonel bilgi ve/veya becerilerini geliştirmek isteyen, ticaret, eğitim (öğretmen ve okutmanlar dahil), kültür ve sanat veya diğer teknik, idari veya mesleki alanlardan profesyoneller -serbest meslek sahibi olanlar veya şu anda işsiz olanlar da dahil olmak üzere.

Veya

 •  Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim görmekte veya çalışmakta olan ve araştırma yapmak ve/veya öğrenim görüp akademik bilgisini ve/veya araştırma becerilerini geliştirmek isteyen akademisyenler/araştırmacılar.

Bu kategorilerden herhangi birine uyan adaylar, bir AB Üyesi Ülke’de (Kıbrıs’ın kuzeyi dışında) bir üniversite veya dengi akademik veya profesyonel kurum veya eğitim/araştırma merkezinde, 2017/18 akademik yılı içinde en az 2 ve en çok 6 ay sürecek kısa dönem kursları – yani profesyonel eğitim kursları, dil kursları veya araştırma için burslara başvurabilirler.

Müracaatlar adayların seçecekleri programa göre yapılacaktır. Buna bağlı olarak iki farklı sıralamada yarışacaklardır.

-       C1: Kısa süreli bir kurs veya programa müracaat etmek isteyen adaylar.

-       C2: Lisan kursuna müracaat etmek isteyen adaylar.

Burslar yalnızca, bu çağrının şartları altında belirtilmiş1Temmuz 2017 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında yer alan, 2017/18 Akademik Yılı için verilecek. Alınan burs 2017/2018 yılında kullanılmalıdır ve ertelenemez. Akademik takvimler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir; bu yüzden yukarıdaki tarihlerden farklı takvimler de onaylanır.

Kısa-dönem yaz kursları/araştırma için başvuran adaylar, en geç 2018 Yaz döneminde sunulacak programları seçmelidir. Bursların az 2 ve en fazla 6 aylık bir öğrenim veya araştırma dönemini kapsayacaktır. Seçilen programın tam zamanlı olması gerekmektedir.

 • Burs aylık €1,420 artı uçak biletimasrafları için €800 (gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti ücretlerinin ortalamasına dayanarak) olarak hesaplanacaktır .
 • Kıbrıs’da (Kıbrıs’ın kuzeyi dışında) öğrenim veya eğitim görmeyi seçen bursluların bursu aylık €750 olarak hesaplanacaktır. 
 • Bu burs programı altında aile veya çocuk ödeneği sağlanmaz.

Çalışmakta olan adayların, başvuru yapmadan önce, işten izin alma konusunda işverenleri ile görüşüp gerekli ayarlamaları yapmaları tavsiye edilir. Eğitim süreleri ve işe dönüşleri ile ilgili sözleşme/mali konularda ayarlamaları işverenleri ile kendilerinin netleştirmeleri gerekir.

Kısa Dönem Programı için Uygunluk Kriterleri:

Başvuru sahipleri:

 • Kıbrıs Türk toplumundan olmalıdır.
 • Kıbrıs’da doğmuş olmalıdır veya ebeveynlerinden biri Kıbrıs’da doğmuş olmalıdır.
 • Öğrenim programına katılabilecek ve tamamlayabilecek durumda olmalıdır ve buna engel olacak bir sağlık sorununun olmadığını beyan etmelidir.
 • Bir kısa-dönemli kursu/eğitimi takip etmek için en azından bir lise diplomasına sahip olmalı, veya araştırma yapmak için bir üniversite mezunu olmalıdır.
 • 1 Ocak 2012 ve 10 Mart 2017 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde, kendi alanında en az üç yıl tam zamanlı çalışma tecrübesine sahip olmalıdır.
 • Gidilecek üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda veya eğitim/araştırma merkezinde veya profesyonel girişim için seçilen programın verildiği dili yeterince bilmesi gerekir.  Dil kurslarına devam edecek olanlar, temel giriş-seviyesi kurslar için başvuramazlar.
 • Önceki Kıbrıs Türk Toplumu için AB programları altında herhangi bir burs hibesinden yararlanmamış olması gerekir (yani Toplum Burs Programı 2007/08 ve 2008/09, AB Burs Programı 2009/10 ve Kıbrıs Türk Toplumu için Burs Programı 2010/11, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 ve 2014/2015, ve 2016/2017).

Yukarıdaki uygunluk kriterlerinin tümüne uymayan başvuru sahipleri reddedilecektir.

Kısa Dönem Programı için Gerekli Belgeler:

 1.  Yakın geçmişte çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 2. Başvuru sahibinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve Kıbrıs’da doğduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyası (yalnızca doğum belgesi kopyası kabul edilecektir, kimlik kartı veya pasaport kopyaları kabul edilmeyecektir). Başvuru sahibinin Kıbrıs dışında doğmuş olması durumunda, kendi doğum belgesine ek olarak, ebeveynlerinden birinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve Kıbrıs’da doğduğunu gösteren doğum belgesininbir kopyası da sunulmalıdır (başvuru sahibi bu dokümanları ebeveyninin tam adı hem kendinin hem de ebeveyninin doğum belgesinde ayni geçecek şekilde sunmalıdır). Sözleşme Makamı yukarıdaki kritere uygunluğu inceleyebilmek amacıyla, Kıbrıs Türk toplumu ile etkin bağların olduğunu kanıtlayan ek belgeler talep etme hakkını saklı tutar.
 3. Alınan en üst seviye diploma/derece kopyası (lise diploması veya Lisans/Master veya varsa Doktora diploması).
 4. Çalışmakta olan profesyoneller veya öğretmenler,  akademisyenler, ve araştırmacılar: İşle ilgili görev tanımını, süresini ve yerini, sorumluluları ve görevleri net olarak tanımlayan istihdam belgesinin/lerinin orijinalleri. İstihdam belgesi/belgeleri işverenin antetli kağıdı üstünde, çalışma süresini ve işverenin iletişim detaylarını içermeli ve usulüne uygun olarak imzalanıp tarih yazılmalıdır. Yukarıda belirtilen uygunluk kriteri ile ilişkili olarak, belge(ler) 1 Ocak 2012 ve 10 Mart 2017 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam üç yıllık iş deneyimini kanıtlamalıdır.
 5. Serbest meslek sahibi adaylar için: orijinal iş kayıt belgesi veya iş izni, ve 1 Ocak 2012 ve 10 Mart 2017 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam üç yıllık iş deneyimini kanıtlayacak herhangi destekleyici belge(ler). Sözleşme Makamı, gerekli bulması halinde Kıbrısın kuzeyinde yürürlükte olan iş hakkında uygunluk kriterlerine uyumunu analiz edebilmek için herhangi bir destek belge isteme hakkını, mahfuz tutar.
 6. Yalnızca işsiz adaylar için geçerlidir: Kıbrıs’ın kuzeyinde geçerli orijinal işsizlik belgesi veya adayın 1 Ocak 2012 ile 10 Mart 2017 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamış olduğunu kanıtlayan herhangi bir belge. Sözleşme Makamı, gerekli bulması halinde Kıbrısın kuzeyinde yürürlükte olan ikamet durumunu uygunluk kriterlerine uyumunu analiz edebilmek için herhangi bir destek belge isteme hakkını, mahfuz tutar.
 7. Başvuru sahibinin mevcut geçerli adresini kanıtlayan İkamet Belgesi. Bu adres başvuru formundakinin (Bölüm A) aynisi olmalıdır.
 8. Adayın başvuru ve seçim sürecinde (ör. sınavlara ve mülakata girişte) kimlik tesbiti amacıyla kullanacağı Kimlik Kartı’nın fotokopisi. Sürecin her aşamasında ayni kimlik belgesi kullanılmalıdır. Bunu burs ve müracaat süresi boyunca pozitif kimlik tesbiti olarak sınav ve mülakata girişte kullanacaklardır

DIKKAT-  ÖNEMLİ HUSUSLAR

Bir önceki yıllardan farklı olarak, sadece burs kazanan öğrencilerin yukarıdaki belgeleri, söz konusu Burs Programına uygunluk durumlarını belirtmek için, ibraz etmeleri istenecektir. Bursa müracaatleri  halinde adaylar verilen forumları kendi sorumlulukları altında dolduracaklardır.

Müracaat Formunda basvuranlara uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadıklarını beyan etmeleri ve bunu kanıtlayan destek belgelerinin olup olmadığı sorulmuştur.  Sözleşmeyi yapacak olan makam, eleme işlemlerinin nihayetinde burs için seçilen adaylardan bu belgeleri ibraz etmelerini isteyecektir. Sözleşme Makamı, başarılı adayların burslarını belirli durum(lar) karşısında, istenen belgeleri ibraz edememe gibi, iptal etme hakkını muhafaza eder.

Adaylardan, müracaat sırasında 2 vesikalik resim ile birlikte istenen tek şey kimlik belirleyen belgedir (kimlik kartı veya pasaport). Bunu burs ve müracaat süresi boyunca pozitif kimlik tesbiti olarak sınav ve mülakata girişte kullanacaklardır.

Adayların Sözleşme Makamına, seçim sürecinin nihayetinde, bu programa uygunluklarını beyan eden belgeleri, ibraz edene kadar, seçim sürecindeki başarı hiçbir adaya burs kazanma hakkı vermemektedir.

--------- 

Adayların Sözleşme Makamına, seçim sürecinin nihayetinde, bu programa uygunluklarını beyan eden belgeleri, ibraz edene kadar, seçim sürecindeki başarı hiçbir adaya burs kazanma hakkı vermemektedir.

Adayların Sözleşme Makamına, seçim sürecinin nihayetinde, bu programa uygunluklarını beyan eden belgeleri, ibraz edene kadar, seçim sürecindeki başarı hiçbir adaya burs kazanma hakkı vermemektedir.

Rehberi takip etmenizi ve doldurmanız gerekten dökümanları aşağıda bulabilirsiniz: 

Rehber ve başvuru yöntemi için buraya tıklayınız.

Ek A:  Örnek Başvuru formu Tip C Kısa Dönem

Ek B: Değerlendirme Kriterleri için buraya tıklayınız 

EK C: Dil Yeterliliği ve Genel Beceri testi için ek bilgiler için buraya tıklayın

Ek D: Başvuru Rehberi’nde kullanılan terimler için sözlük için buraya tıklayın

Banka bilgilendirme formu (bursu kazandıkdan sonra gereken bir belgedir) için buraya tıklayın (örnek).

Örnek kontrat için buraya tıklayın (örnek)

Buslunun/öğrencinin ara ve final raporları için buraya tıklayın (örnek)