D Tipi - Staj

Rehber ve burs başvuru hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayın

Tip D Staj başvuru form'un Türkçe örneği için buraya tıklayın  

Diğer önemli belgeler, bu sayfanın alt kısmında bulunabilir.

 

Tip D Staj Bursları

Tip D Bursları için başvuran adayların şu anda çalışıyor durumda olan profesyoneller veya mezunlar veya Kıbrıs’ın kuzeyinde bir öğretim programına kayıtlı, profesyonel yeterliliklerini kazanma süreci içinde olan ve profesyonel bilgilerini ve/veya profesyonel becerilerini geliştirmek isteyen öğrenciler olmalıdırlar.

Bursa hak kazananlar, Kıbrıs’ın kuzeyi dışında bir AB Üyesi Ülke’de 2017/18 Akademik Yılı içinde profesyonel becerilerini geliştirmek için staj yapabileceklerdir.

Staj için seçilen kurum özel veya kamu sektörüne bağlı bir kurum olabilir (ör. sanat galerisi, kütüphane, müze, okul, üniversite, hastane), bir devlet (ör. bakanlık) veya devlete ait olmayan kurum (ör. hayır kurumu veya vakıf), veya özel bir ticari şirket (ör. banka, sigorta, telekomünikasyon, medya) olabilir. Seçilen kurum, stajın yapılacağı AB Üyesi Ülke’de resmi olarak kayıtlı olmalıdır veya sözleşme makamının onayına bağlı olarak uluslararası kayıtlı olmalıdır.

Bu katagorideki burslar 2017/2018 Akademik Yılında 1 Temmuz 2017 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki dönemi kapsayıp 2017/2018 yılı içinde alınması gerekmektedir. Bu katagorideki burslar 2017/2018 yılında kullanılmış olup ertelenemez. Akademik takvimler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir; bu sebepden yukarıdaki tarihler dışında farklı takvimler de onaylana bilir. Burslar en az 2 ve en fazla 6 aylık staj dönemini kapsayacaktır. Stajın tam-zamanlı olması gerekir.

 • Burs aylık €1,420 artı uçak biletimasrafları için €800 (gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti ücretlerinin ortalamasına dayanarak) olarak hesaplanacaktır .
 • Kıbrıs’da (Kıbrıs’ın kuzeyi dışında)staj yapmayı seçen bursluların bursuaylık €750 olarak hesaplanacaktır. 
 • Bu burs programı altında aile veya çocuk ödeneği sağlanmaz.

Adayların staj için tüm ayarlamaları, seçtikleri şirket ile ve eğer gerekirse seçilen ülke ile doğrudan yapmaları ve kararlaştırmaları gerekir.  Adaylara bu ayarlamaları burs başvuru süreci içinde en erken zamanda yapmaları önerilir.

Çalışmakta olan adayların, başvuru yapmadan önce, işten izin konusunda işverenleri ile görüşüp gerekli ayarlamaları yapmaları tavsiye edilir. Eğitim süreleri ve işe dönüşleri ile ilgili sözleşme/mali konularda ayarlamaları işverenleri ile kendilerinin netleştirmeleri gerekir.

Uygunluk Kriterleri:

Başvuru sahipleri:

 • Kıbrıs Türk toplumundan olmalıdır.
 • Kıbrıs’da doğmuş olmalıdır veya ebeveynlerinden biri Kıbrıs’da doğmuş olmalıdır.
 • Öğrenim programına katılabilecek ve tamamlayabilecek durumda olmalıdır ve buna engel olacak bir sağlığık sorununun olmadığını beyan etmelidir.
 • En az 18 yaşında olmalıdır. (Bakınız bölüm 3.1)
 • En az bir lise diplomasına sahip olmalıdır.
 • Halen Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışıyor veya serbest meslek sahibi olmalıdır ve mevcut mesleğinde Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2012 ve 10 Mart 2017 tarihler arasında en az üç tam yıl iş deneyimi olmalıdır. Adaylar eğer yüksek öğrenimden mezun veya yüksek öğrenimde son sınıfta hala profesyonel yeterliliklerini alma süreci içindeyseler veya Kıbrıs’ın kuzeyinden mezun olmuşlarsa, Kıbrıs’ın kuzeyinde en az 7 yıl tam-zamanlı öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir (ilkokul, ortaokul, lise veya yüksek öğrenim kurumunda). Asgari 7 yıllık sürenin kesintisiz olması gerekmez; yukarıda bahsedilen kurumlarda geçen toplam zaman dikkate alınacaktır.
 • Seçilen staj için yeterli dil bilgisine sahip olmalıdırlar.
 • Önceki Kıbrıs Türk Toplumu için AB programları altında herhangi bir burs hibesinden yararlanmamış olması gerekir (yani Toplum Burs Programı 2007/08 ve 2008/09, AB Burs Programı 2009/10 ve Kıbrıs Türk Toplumu için Burs Programı 2010/11, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 ve 2014/2015, 2015/2016ve 2016/2017).

Yukarıdaki uygunluk kriterlerinin tümüne uymayan başvuru sahipleri reddedilecektir.

Gerekli Belgeler:

 1. Yakın geçmişte çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 2. Başvuru sahibinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve Kıbrıs’da doğduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyası (yalnızca doğum belgesi kopyası kabul edilecektir, kimlik kartı veya pasaport kopyaları kabul edilmeyecektir). Başvuru sahibinin Kıbrıs dışında doğmuş olması durumunda, kendi doğum belgesine ek olarak, ebeveynlerinden birinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve Kıbrıs’da doğduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyası da sunulmalıdır (başvuru sahibi bu dokümanları ebeveyninin tam adı hem kendinin hem de ebeveyninin doğum belgesinde ayni geçecek şekilde sunmalıdır). Sözleşme Makamı yukarıdaki kritere uygunluğu inceleyebilmek amacıyla, Kıbrıs Türk toplumu ile etkin bağların olduğunu kanıtlayan ek belgeler talep etme hakkını saklı tutar.
 3. Alınan en üst seviye diploma/derece kopyası (lise diploması veya Lisans/Master veya varsa Doktora diploması).
 4. Yalnızca profesyoneller için geçerlidir: halen çalışmakta oldukları yerden işlerini/görevlerini, statülerini, iş yerinin adresnii, ordaki sorumlulukları, çalışma yıllarını açık ve net olarak tanımlayan orijinal istihdam belgesi/belgeleri. İstihdam belgesi/belgeleri işverenin antetli kağıdı üstünde, usulüne uygun olarak imzalanıp tarih yazılmalıdır. Yukarıda belirtilen uygunluk kriteri ile ilişkili olarak, belge(ler) 1 Ocak 2012 ve 10 Mart 2017 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam üç yıllık iş deneyimini kanıtlamalıdır VEYA
 5. serbest meslek sahibi adaylar için: orijinal iş kayıt belgesi veya iş izni, ve Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam üç yıllık iş deneyimini kanıtlayacak herhangi destekleyici belge(ler).  Sözleşme Makamı, gerekli bulması halinde Kıbrısın kuzeyinde yürürlükte olan ikamet durumunu uygunluk kriterlerine uyumunu analiz edebilmek için herhangi bir destek belge isteme hakkını, mahfuz tutar.
 6. Yalnızca yüksek öğrenimden mezun olanlar veya yüksek öğrenimde son sınıfta olanlar veya hala profesyonel yeterliliğini kazanma süreci içinde olan lisans öğrenciler için geçerlidir: edindiği en üst seviye diploma veya derecenin kopyası (lise,lisans, lisansüstü veya doktora) veya halen Kıbrıs’ın kuzeyinde bir öğrenim programına kayıtlı olduğunu veya profesyonel yeterliliğini kazanma süreci içinde olduğunu ispatlayan herhangi bir orijinal belge. Buna ek olarak, adayın Kıbrıs’ın kuzeyinde toplamda en az 7 yıl tam zamanlı öğrenim gördüğünü (bir ilkokulda, lisede veya yüksek öğrenim kurumunda) ispatlayan ilave sertifikaların/öğrenci karnelerinin/diplomaların kopyaları.
 7. Başvuru sahibinin mevcut geçerli adresini kanıtlayan İkamet Belgesi. Bu adres başvuru formundakinin (Bölüm A) aynisi olmalıdır.
 8. Adayın başvuru ve seçim sürecinde (ör. sınavlara ve mülakata girişte) kimlik tesbiti amacıyla kullanacağı Kimlik Kartı’nın fotokopisi.Sürecin her aşamasında ayni kimlik belgesi kullanılmalıdır. Bunu burs ve müracaat süresi boyunca pozitif kimlik tesbiti olarak sınav ve mülakata girişte kullanacaklardır

 

DIKKAT-  ÖNEMLİ HUSUSLAR

Bir önceki yıllardan farklı olarak, sadece burs kazanan öğrencilerin yukarıdaki belgeleri, söz konusu Burs Programına uygunluk durumlarını belirtmek için, ibraz etmeleri istenecektir. Bursa müracaatleri  halinde adaylar verilen forumları kendi sorumlulukları altında dolduracaklardır.

Müracaat Formunda basvuranlara uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadıklarını beyan etmeleri ve bunu kanıtlayan destek belgelerinin olup olmadığı sorulmuştur.  Sözleşmeyi yapacak olan makam, eleme işlemlerinin nihayetinde burs için seçilen adaylardan bu belgeleri ibraz etmelerini isteyecektir. Sözleşme Makamı, başarılı adayların burslarını belirli durum(lar) karşısında, istenen belgeleri ibraz edememe gibi, iptal etme hakkını muhafaza eder.

Adaylardan, müracaat sırasında 2 vesikalik resim ile birlikte istenen tek şey kimlik belirleyen belgedir (kimlik kartı veya pasaport). Bunu burs ve müracaat süresi boyunca pozitif kimlik tesbiti olarak sınav ve mülakata girişte kullanacaklardır.

Adayların Sözleşme Makamına, seçim sürecinin nihayetinde, bu programa uygunluklarını beyan eden belgeleri, ibraz edene kadar, seçim sürecindeki başarı hiçbir adaya burs kazanma hakkı vermemektedir.

 --------- 

Adayların Sözleşme Makamına, seçim sürecinin nihayetinde, bu programa uygunluklarını beyan eden belgeleri, ibraz edene kadar, seçim sürecindeki başarı hiçbir adaya burs kazanma hakkı vermemektedir.

Rehberi takip etmenizi ve doldurmanız gerekten dökümanları aşağıda bulabilirsiniz: 

Rehber ve başvuru yöntemi için buraya tıklayınız.

Ek A:  Örnek Başvuru formu Tip D Staj 

Ek B: Değerlendirme Kriterleri için buraya tıklayınız 

EK C: Dil Yeterliliği ve Genel Beceri testi için ek bilgiler için buraya tıklayın

Ek D: Başvuru Rehberi’nde kullanılan terimler için sözlük için buraya tıklayın

Banka bilgilendirme formu (bursu kazandıkdan sonra gereken bir belgedir) için buraya tıklayın (örnek).

Örnek kontrat için buraya tıklayın (örnek)

Buslunun/öğrencinin ara ve final raporları için buraya tıklayın (örnek)