Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Faydalı Bilgiler


Aşağıdaki bulunan bilgi ve belgeler 2018/2019 AB Burs Programı için başvuru ve sınavlara hazırlık yapmak için bulunmaktadır:

 • İlk önce Kılavuz veya Rehberi dikkatli okumanızı rica ederiz.  R
 • ÖNCELİKLI ALANLAR hakkında bilgi
 • Rehberde bahsedilen EK (ANNEX) 
 • YAZILI SINAVLAR:  Dil ve Genel Yetenek sınavlarına hazırlık ve örnekler
Bu bilgi ve bağlantıları aşağıda bulunmaktadır:

REHBER - Başvurunuz yapmadan önce rehberi dikkatli okumanız gerekmektedir.  Rehberde her burs için neler gerektiği ayrıca uygunluk kriterleri, nasıl bursa başvurulur, sınav ve önemli tarihler gibi önemli ve her başvuranın bilmesi gereken bilgiler bulunmaktadır.

 

ÖNCELİKLİ ALANLAR

Bu program başlığı altında konu seçenekleri bakımından herhangi bir sınırlama olmayıp adaylar istedikleri herhangi bir alana başvuruda bulunabilirler. Yine de aşağıdaki alanlar 2018/19 çağrı başlığı altında öncelik teşkil etmektedir. “Öncelikli Alanlar”nın bir listesi ilgili paydaşlarla yapılan çalışma sonucunda belirlenmiştir. AB Burs Programına başvurmak isteyen potansiyel adaylara bu "Öncelikli Alanlar"nı gözönünde bulundurmaları tavsiye edilir. Tavsiye edilen meslekler ve beceriler Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik gelişimine katkı sağlamayı ve Kıbrıs Türk toplumunu AB’ye daha fazla yakınlaştırmayı hedeflemektedir. AB Burs Programı gelecek yıllarda da öncelikli alanları içermeye devam edecektir. 2018/19 Çağrısında aşağıdaki alanlar “Öncelikli Alanlar” olarak belirlenmiştir:

 • Ziraat; örneğin Tarım, Hayvan Bilimleri, Gıda Bilimleri, Tarım Ticareti veya benzeri
 • Bilgisayar Bilimleri; örneğin Veri Bilimi, Enformatik ve Enformasyon Bilimleri, Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Veri Biliminde Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri ve Web Geliştirme veya benzeri.
 • Mühendislik; örneğin Enerji ve Güç Mühendisliği, Sürdürülebilir Enerji, Su Bilimi ve Su Yönetimi, Çevre Ekonomisi ve Politikası, Çevre Yönetimi, Doğal Kaynak Yönetimi, Çevre Bilimi, Çevresel Bilimler veya benzeri konular.
 • AB Hukuku
 • AB Dilleri arasında veya AB dilleri ile Türkçe dili arasında Mütercim Tercümanlık; örneğin İngilizceden Fransızcaya, İspanyolcadan İtalyancaya, İngilizceden Türkçeye gibi.

 Aşağıdaki liste öncelik verilecek olan alanları göstermektedir:

 

Tarım  Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) 
Tarım Ticari  Bahçecilik
Hayvan Bilimleri  Su Bilimi ve Su Yöntemi
Deniz Bilimleri ve Balıkçılık  Enformatik ve Bilgi Bilimleri
Bilişim Enformasyon Teknolojileri Güvenliği
Bilgisayar Mühendisliği Veri Biliminde Matematik Mühendisliği 
Bilgisayar Bilimleri Doğal Kaynaklar Yöntemi
Veri Bilimi ve Büyük Veri Doğal Bilimler
Ekoloji Bitki ve Bitki Bilimleri
Çevre Mühendisliği Yazılım Mühendisliği
Çevre Ekonomisi ve Politikası  Süründürülebilir Mühendislik
Çevre Yöntemi Süründürülebilir Kalkınma
Çevre Bilimleri Mütercim Tercümanlık
Enerji ve Güç Mühendisliği Web Teknolojileri ve Bulut Bilişim
Avrupa Hukuku Web Geliştirme

Gıda Bilimleri

 

EK'LER (ANNEXES)

Rehberde bahsedilen Ek'ler aşağıda bulunmaktadır:

 
EK 1   Kategoriler 
EK 2 

İnternet Ortamda Kolay Başvuru Talimatı

EK 3 Uygunluk Kontrol Listesi
EK 4 Değerlendirme Kriterleri
EK 5 British Council İlkeleri
EK 6 Yazılı Sınavlar
EK 7 Süreç Boyunca Önemli Burs Belgeleri 
EK 8   Kontrat Örneği
EK 9 

Türkçe Terimlerin Açıklanması

 


YAZILI SINAVLAR

Online başvuru yapan bütün adaylar Yazılı Sınavlara davet edileceklerdir. Bütün adaylar Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji’nde aynı gün içerisinde yazılı sınava gireceklerdir. Sınav saati adaylara 21 Mart 2018 Çarşamba günü alacakları onay mektubu ile bildirilecektir. Yazılı sınavlar için öngörülen tarih 31 Mart 2018 Cumartesi olup bu bilgiler zamanı gelince web sitesinde de ilan edilecektir. Adayların başvurularını yaparlarken belirlenen sınav tarihinde Kıbrıs’ta bulunup bulunamayacakları konusunda emin olmaları gerekmektedir. Bu konuda istisna yapılmayacağı önemle duyurulur. Kimlik ispatı için adayların, sınav günü burs başvurusunda kullandıkları kimlik kartlarını beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. Daha fazla bilgi www.abburs.eu web sitesinde ilan edilecektir.

Adayların aşağıdaki üç testi almaları gerekmektedir:

 1. Genel Yetenek Testi
 2. Dil Yeterlilik Testi
 3. ‘Motivasyon Mektubu’

Genel Yetenek Testi: Genel Yetenek Testi genel anlamda adayların sayısal, sözel ve görsel-şekilsel boyut kapasitesini ölçmektedir. Bu test Türkçe veya İngilizce olarak alınabilmektedir. Tüm adayların bu sınav için tercih ettikleri dili başvuru formunda belirtmeleri gerekir. Başvuru formu gönderildikten sonra testin yapılacağı dille ilgili bir değişiklik yapılamaz. Genel Yetenek Testi ile ilgili daha fazla bilgi ve örnek sorular için bkz. Ek 6.

Dil Yeterlilik Testi, yapılacak eğitimin diline uygun olarak herhangi bir AB resmî dilinde alınabilir. Örneğin, eğer eğitim yapılacak olan program/kurs Fransızca ise başvuru sahibinin Fransızca dilinde yeterliliğe girmesi gerekmektedir.* [*Başvuru sahiplerinin alacakları Dil Yeterlilik Testindeki dil tercihlerini başvuru forumlarında belirtmeleri gerekmektedir]. Motivaston mektubunu yazmada (aşağıya bkz.) ve mülakatta Türkçe dilini kullanacak olan A2, C2, C3 ve D1 adayları dışındaki adaylar motivasyon mektubunda ve mülakatta Dil Yeterlilik Testinde seçtikleri dili kullanacaklardır. Başvuru sahibinin Dil Yeterlilik Testi için seçtiği belli bir AB dilinde yeterlilik sınavı tedarik etme veya hazırlama konusunda sıkıntı olması durumunda, Sözleşme Makamı adayla istişare ederek yeterlik sınavının dilini belirleme hakkını saklı tutar. Daha fazla bilgi için Ek 6'ya bkz..

Aşağıda bulunan tabloda Genel Yetenek Sınavının Türkçe ve İngilize Kılavuz ve Örnek sorular bulunmaktadır:

 

 


APTIS - İNGİLİZC DİL SINAVI ÖRNEKLERİ 

Information on the Language Proficiency Test - APTIS is provided on the documents below.  Please click on the links to access the documents:

Başvuru Takvimi

Haberler

News and Events

STUDY IN EUROPE DAY Come and meet representatives from Austria, Italy, Finland, Sweden, the Netherlands, Poland, Ireland, France and Germany as well as Higher Education Institutions operating in the Republic of Cyprus. DATE:  Wednesday, 21 February 2018 TIME:  14:00-16:00 VENUE:  Home for Cooperation…


Scholars' Blogs

"I really enjoyed the time I am here and I would like to mention that studying in European Countries gives confidence and you gain a lot of experience that you cant do in your country..." "Living in a big cosmopolitan city as London gives you chance to attend many different types of events..." Read…

Sosyal Medya