Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

British Council aşağıdaki ilkelere bağlılığını taahhüt etmektedir:

  • Faaliyetlerimize adil ve tam bir katılım sağlamak için, farklılıkları anlayıp değer vermek, yapıcı olarak çalışmak, eşitliği teşvik edici davranışları desteklemek;
  • Yaş, engelli olma, cinsiyet, HIV/AIDS hastalığı, medeni hal, hamilelik ve annelik durumu, siyasi görüş, ırk/etnik köken, din ve inanç, cinsel eğilim, sosyo-ekonomik durum, sabıka kaydı, sendikal faaliyet veya üyelik, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin olup olmaması halinden veya prosedür ve süreçlerimizde karar vermemizle bağlantısı olmayan herhangi bir nedenden dolayı ayrımcılık olmamasını sağlamak;
  • Birlikte çalıştığımız kişilere adaletli, haysiyetli ve sayglı davranmak.

Başvurunuzu tamamlayıp göndermeden ÖNCE burs programı Rehberini bu programının özelliklerini; uygunluk kriterlerini, gerekli belgeler, başvuru, değerlendirme ve seçme süreci; ve sonuçların nasıl ve ne zaman duyurulacağını tam olarak anlayabilmek için lütfen titizlikle okuyunuz.

Rehberin kopyasını indirmek için lütfen tıklayınız.

 

Sosyal Medya