Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Bu çağrı kapsamında verilecek 2 Tip Burs bulunmaktdadır; Tip 1 ve Tip 2

Tip 1: Bir Akademik yılı kapsayan burslar. Tip 1 başlığı altında, adayların başvurabilecekleri programlar;

  • Lisans öncesi ve Lisans programları (Kategori PD/UG)

                                      veya

  • Lisans üstü programları; Yüksek Lisans Diploması (Kategori PG) 

Tip 2: Kısa Dönemli Eğitim Programlarını Kapsayan Burslar (2-6 ay). Tip 2 başlığı altında, adayların başvurabilecekleri programlar; 

  • Akademik/doktora sonrası araştırma, profesyonel kurs, eğitim/staj programları veya dil kursları  (STP) 

Bu kategori altındaki burs sahipleri kısa süreli programlara en az 2 ve en çok 6 ay olmak kaydıyla; mesleki eğitim/staj, dil kursu, araştırma veya doktora sonrası çalışmalara Kıbrıs’ın kuzeyi dışında, AB üyesi bir ülkede üniversite veya eşdeğer akademik veya profesyonel bir kurumda veya eğitim/araştırma merkezinde kısa süreli katıla bilirler. Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alınız: 

  • Kısa dönemli programlara başvuran adaylar programlarına en erken 10 Haziran 2019 Pazartesi, veen geç 13 Ocak 2020 Pazartesi başlamalıdırlar. Burs ertelenemez.
  • Burs en az 2 ve en çok 6 aylık dil kursu, eğitim/staj veya araştırma dönemini kapsamaktadır.
  • Seçilen program tam zamanlı olmalıdır.
  • Uzaktan eğitim ve/veya yarı zamanlı programlar kabul edilmemektedir.
  • Dil kurslarının haftada minimum 20 saat olması gerekmektedir.

Adaylar sadece bir başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru yapan adayların başvuruları reddedilecektir.

Sosyal Medya