Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Uygunluk Kriterleri için Gerekli Belgeler


Tüm adayların başvuru sürecinde uygunluklarını kanıtlamak için aşağıda belirtilen gerekli belgeleri online başvuru sırasında portallarına yüklemeleri gerekmektedir.Belgeler İngilizce veya Türkçe olabilir, çeviri istenmemektedir. Belgeler adaylara hiçbir aşamada geri verilmeyecektir. 

  • Doğum Belgesi (Kimlik/Pasaport kabul edilmez)

Adayın Kıbrıs Türk toplumuna ait olduğunu ve Kıbrıs’ta doğduğunu gösteren doğum belgesinin kopyası. Eğer aday Kıbrıs dışında doğmuş ise, doğum belgesine ek olarak ebeveyinlerden birinin Kıbrıs Türk toplumuna ait olup Kıbrıs’ta doğduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyasının ibraz edilmesi gerekmektedir-Tüm başvuru sahipleri için gereklidir. 

  • İkamet Belgesi

Başvuru formunda belirtildiği gibi başvuranın mevcut adresini kanıtlayan ikamet belgesi-Tüm başvuru sahipleri için gereklidir. 

  • Kıbrıs’ta 7 yıllık eğitim kanıtı

Okul ve/veya eğitim yetkililerinden alınmış, adayın Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul veya lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir yüksek öğrenim kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olduğunu gösteren resmi belge. Başvuru sahibi 2018/19 akademik yılında halen kayıtlı öğrenci ise, bu akademik yıl (2018/19) başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olma kriterini karşılayabilmesi için, kabul edilecektir-Tüm PD/UG, PG başvuru sahipleri ve STP kategorisine başvuracak 3 yıllık iş tecrübesi olmayan lisanüstü öğrenciler ve doktorasını yeni tamamlamış adaylar için gereklidir. 

7 Yıl gösteren resmi belge için lütfen tıklayınız:  Türkçe belge ve İngilizce belge.

  • 2018/19 akademik yılı okul kayıt isbatı

Okul ve/veya eğitim yetkililerinden alınmış, adayın 2018/19 akademik yılında herhangi bir eğitim kurumuna kayıtlı öğrenci olduğunu gösteren resmi öğrenci belgesi veya son tamamlanan dönem için resmi not dökümü (transkript)- 2018/19 akademik yılında bir eğitim kurumuna kayıtlı tüm başvuru sahipleri için gereklidir. 

  • Alınan en son diploma/derece

Adayın en son aldığı diploma/derecenin bir kopyası (Lise, Lisans, Lisans Üstü, Doktora vs.)-Tüm mezun olmuş başvuru sahipleri için gereklidir.  

  • Kıbrıs’ın kuzeyinde 3 yıllık iş tecrübesi kanıtı

Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2014 ve 13 Nisan 2019 tarihleri arasında toplamda 3 tam yıl çalışma tecrübesi olduğunu gösteren resmi belge-Tüm meslek sahipleri için gereklidir (STP için başvuran halihazırda kayıtlı lisansüstü öğrenciler ve doktoradan yeni mezunlar ve PD/UG, PG için başvuran yeni mezunlar dışında)

  • Eğer aday çalışmakta olan bir profesyonelise, iş tanımının, iş yerindeki çalışma süresinin, iş adresinin, sorumluluk, yetki ve görevlerininin belirtildiği resmî bir belge. Çalışma belgesi/belgeleri, işverenin antentli kağıdından olmalı, işverenin iletişim bilgilerini içermeli, usulüne uygun olarak imzalanmalı ve tarihli olmalıdır.  
  • Eğer aday kendi işyerinde çalışan (iş sahibi) ise, iş kayıt veya izin belgesi ve 1 Ocak 2014 ve 13 Nisan 2019 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde asgari toplam 3 yıl çalıştığını gösteren başka belgeler.  
  • Eğer aday başvuru tarihinde çalışmıyor ise, Kıbrıs’ın kuzeyinden alınacak işsizlik belgesi ile adayın 1 Ocak 2014 ve 13 Nisan 2019 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde asgari toplam 3 yıl çalışmışlığını gösteren belge. 

Zorunlu hizmetler iş tecrübesinden sayılacaktır.  

Başvuru esnasında istenilen belgeler için bkz. Ek 4

 

Sosyal Medya