Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Burs Çeşitleri

Bu çağrı kapsamında verilecek 2 Tip Burs bulunmaktadır; Tip 1 ve Tip 2

Tip 1: Bir Akademik yılı kapsayan burslar. Tip 1 başlığı altında adayların başvurabilecekleri programlar;

 • Lisans öncesi ve Lisans programları (Kategori PD/UG)

                                      veya

 • Lisans üstü programları; Yüksek Lisans Diploması, Master, Doktora  (Kategori PG)

Tip 1’de  burs kazananlar 2020/21 Akademik Yılında, Kıbrıs’ın kuzey kesimi dışında,gidilecek bir AB ülkesinin onaylamış olduğu üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumlarında lisans öncesi, lisans veya lisans üstü programlara katılabileceklerdir. 

Burslar, yalnızca 2020/21 akademik yılı için olup, bu çağrının hükmü altında, 1 Eylül 2020’dan 31 Ağustos 2021’e kadar geçerli olacaktır. Akademik takvimler ülkelere göre farklılık gösterebileceğinden az farklılık gösteren akademik takvimler kabul edilecektir. Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alınız:

 • Burs, eğitim programının bir akademik yılını kapsamaktadır.
 • Seçilen program tam zamanlı olmalıdır.
 • Uzaktan eğitim ve/veya yarı zamanlı programlar kabul edilmemektedir.
 • Alınan burs 2020/21 akademik yılında kullanılmış olup, ertelenemez.
 • Dil kurslarının ders saatinin haftada en az 20 saat olması gerekmektedir.

Tip 2: Kısa Dönemli Eğitim Programlarını Kapsayan Burslar (2-6 ay). Tip 2 başlığı altında adayların başvurabilecekleri programlar;

 • Akademik/doktora sonrası araştırma, profesyonel kurs, eğitim/staj programları veya dil kursları  (STP)

Bu kategori altındaki burs sahipleri, en az 2, en çok 6 ay olmak kaydıyla; kısa süreli programlara, mesleki eğitim/staj, dil kursu, araştırma veya doktora sonrası çalışmalara; Kıbrıs’ın kuzeyi dışında, AB üyesi bir ülkede; üniversite veya eşdeğer akademik veya profesyonel bir kurumda veya eğitim/araştırma merkezinde kısa süreli olarak katılabilirler. Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alınız:

 • Kısa dönemli programlara başvuran adaylar programlarına en erken 1 Haziran 2020 Pazartesi, veen geç 12 Ocak 2021 Salı başlamalıdırlar. Burs ertelenemez.
 • Burs en az 2, en çok 6 aylık dil kursu, eğitim/staj veya araştırma dönemini kapsamaktadır.
 • Seçilen program tam zamanlı olmalıdır.
 • Uzaktan eğitim ve/veya yarı zamanlı programlar kabul edilmemektedir.
 • Dil kurslarının ders saatinin haftada en az 20 saat olması gerekmektedir.Adaylar sadece bir başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru yapan adayların başvuruları reddedilecektir.
-->

BAŞVURU TİPİNİ SEÇİNİZ


Lisans Öncesi & Lisans Eğitimi (PD/UG)

Lisans Öncesi ve Lisans Eğitimi (PD/UG) kategorisinde hangi eğitimi alabilirsiniz? Lisans eğitimi Hazırlık yılı/programı Herhangi bir resmi AB dil kursu PD/UG Eğitiminin süresi ne kadar olmalı? Programın süresi bir akademik yıl (en az 10 ay) olmalıdır. Programın toplam süresi bir akademik yılı geçse bile AB bursu sadece bir akademik yılı kapsar. PD/UG kategorisi altında kaç alt-kategori bulunmaktadır? İki alt-kategori vardır; PD/UG-1 ve PD/UG-2 PD/UG-1 Giriş sınavı/mülakat ile öğrenci kabul eden Kıbrıs’taki tüm özel veya genel lise/kolej son sınıf öğrencileri ve mezunları içindir. Kıbrıs’taki tüm özel liseler/kolejler öğrenci kabul etme yöntemine bakılmaksızın (öğrenci seçme yöntemi olsun veya olmasın) bu kategoride sınıflandırılmaktadırlar. PD/UG-1 altında kategorilendirilen okulların listesi için Ek 6’ya  bakınız. PD/UG-1 için kimler başvurabilir? Kıbrıs’ta bulunan ve giriş… > > > >

Lisansüstü Eğitimi (PG)

Lisansüstü Eğitim (PG) kategorisinde hangi eğitimi alabilirsiniz? Lisansüstü sertifika Lisansüstü diploma Master programı Mphil/Doktora/PhD Lisansüstü Eğitiminin süresi ne kadar olmalı? Programın süresi bir akademik yıl (en az 10 ay) olmalıdır. Programın toplam süresi bir akademik yılı geçse bile AB bursu sadece bir akademik yılı kapsar. PG kategorisi altında kaç alt-kategori bulunmaktadır? İki alt-kategori vardır; PG-NON EU ve PG-EU PG-NON EU  son 3 yılı içeren dönemde, AB üyesi olan bir ülkede bir akademik yıl veya daha fazla yaşamamış/eğitim görmemiş olanları kapsamaktadır. PG-NON EU için kimler başvurabilir? Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki, üniversite/yüksek eğitim kurumunda son sınıfa kayıtlı olup en geç Temmuz 2020 sonu mezun olacak olan lisans öğrencileri. Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki üniversite/yüksek eğitim kurumunda… > > > >

Kısa Dönemli Programlar (STP)

Kısa Dönemli Program kategorisinde (STP) ne yapabilir/hangi eğitimi alabilirsiniz? Mesleki eğitim / staj Araştırma Doktora sonrası eğitim Resmi AB dili olan herhangi bir dil kursu Kısa Dönemli Programın süresi ne kadar olmalı? Proglamın süresi en az 2, en çok 6 ay olmalıdır. STP için kimler başvurabilir? Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden ve çalışan profesyoneller*, akademisyenler/araştırmacılar Başvuru sırasında Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki üniversite/yüksek öğrenim kurumunda yüksek lisans programına halihazırda kayıtlı olanlar. Bu gruba dahil olan adaylar sadece araştırma ve doktora sonrası eğitim için başvuru yapabilirler. 2016/17, 2017/18 veya 2018/19 akademik yıllarında Kıbrıs’ın kuzeyindeki veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki üniversitelerde doktora derecesini tamamlayanlar. Bu gruba dahil olan adaylar sadece araştırma ve doktora sonrası eğitim… > > > >

Sosyal Medya