Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Lisansüstü Eğitimi (PG)


Lisansüstü Eğitim (PG) kategorisinde hangi eğitimi alabilirsiniz?

 • Lisansüstü sertifika
 • Lisansüstü diploma
 • Master programı
 • Mphil/Doktora/PhD

Lisansüstü Eğitiminin süresi ne kadar olmalı?

Programın süresi bir akademik yıl (en az 10 ay) olmalıdır. Programın toplam süresi bir akademik yılı geçse bile AB bursu sadece bir akademik yılı kapsar.

PG kategorisi altında kaç alt-kategori bulunmaktadır?

İki alt-kategori vardır; PG-NON EU ve PG-EU

 • PG-NON EU  son 3 yılı içeren dönemde, AB üyesi olan bir ülkede bir akademik yıl veya daha fazla yaşamamış/eğitim görmemiş olanları kapsamaktadır.

PG-NON EU için kimler başvurabilir?

 • Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki, üniversite/yüksek eğitim kurumunda son sınıfa kayıtlı olup en geç Temmuz 2020 sonu mezun olacak olan lisans öğrencileri.
 • Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki üniversite/yüksek eğitim kurumunda kayıtlı lisansüstü öğrencileri.
 • Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki üniversite/yüksek eğitim kurumundan mezun olmuş lisans veya lisansüstü mezunları.

PG-EU son 3 yılı içeren dönemdeAB üyesi olan bir ülkede bir akademik yıl veya daha fazla yaşamış/eğitim görmüş olanları kapsamaktadır.

PG-EU için kimler başvurabilir?

 • AB üyesi olan bir ülkede üniversite/yüksek eğitim kurumunda son sınıfa kayıtlı olup en geç Temmuz 2020 sonu mezun olacak durumda olan lisans öğrencileri.
 • AB üyesi olan bir ülkede üniversite/yüksek eğitim kurumundan mezun olmuş lisans ve lisansüstü mezunları.

PG eğitimi için uygunluk kriterleri nelerdir?

Bölüm 2.1 de listelenmiş genel uygunluk kriterlerine ek olarak;

Tüm başvuru sahiplerinin Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul, lise veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversitede/yüksek öğrenim kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi 2019/20 akademik yılında halen kayıtlı öğrenci ise, bu akademik yıl (2019/20) başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olma kriterini karşılayabilmesi için kabul edilecektir.

 • Tüm mezunların lisans veya lisansüstü diploma sahibi olmaları gerekmektedir.
 • Lisans ve lisansüstü son sınıf öğrencilerinin en geç Temmuz 2020 sonunda lisans veya lisansüstü diplomalarını alacak durumda olmaları gerekmektedir.
 • 2016/17 akademik yılından önce üniversiteden mezun olanların Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2015 ve 10 Mart 2020 yılları arasında toplamda en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.

PG Eğitimi için Kimler Başvuramaz?

 • AB üyesi bir ülkede halihazırda lisansüstü programa başlayıp Temmuz 2019/20 akademik yılında mezun olmayı beklemeyen öğrenciler. Örneğin, 2019/20 akademik yılında 2 yıllık lisansüstü programın 1. yılında veya 3 yıllık doktora programının 1 veya 2. yılında olanlar.

Önemli Hususlar

Lisansüstü çalışma/araştırma/eğitim yapmak isteyen doktora mezunları Kısa Dönemli Programlara (STP)  başvurmalıdırlar.

Burs programı şartları dahilinde 4 yıllık bir programın 3. yılına devam etmekte olan lisans öğrencileri için programlarının 4. yılı uygunluk kriterlerine göre lisansüstü olarak uygun görülebilir. British Council standart süreli olmayan programları (örneğin, Diş Hekimliği,Tıp, Yüksek Mühendislik, Eczacılık gibi 3 veya 4 yıldan uzun süren programlar)  inceleme, araştırma, danışma ve karar verme yetkisini saklı tutar.

 

-->

Sosyal Medya