Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Kısa Dönemli Programlar (STP)


Kısa Dönemli Program kategorisinde (STP) ne yapabilir/hangi eğitimi alabilirsiniz?

 • Mesleki eğitim / staj
 • Araştırma
 • Doktora sonrası eğitim
 • Resmi AB dili olan herhangi bir dil kursu

Kısa Dönemli Programın süresi ne kadar olmalı?

Proglamın süresi en az 2, en çok 6 ay olmalıdır.

STP için kimler başvurabilir?

 • Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden ve çalışan profesyoneller*, akademisyenler/araştırmacılar
 • Başvuru sırasında Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki üniversite/yüksek öğrenim kurumunda yüksek lisans programına halihazırda kayıtlı olanlar. Bu gruba dahil olan adaylar sadece araştırma ve doktora sonrası eğitim için başvuru yapabilirler.
 • 2016/17, 2017/18 veya 2018/19 akademik yıllarında Kıbrıs’ın kuzeyindeki veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki üniversitelerde doktora derecesini tamamlayanlar. Bu gruba dahil olan adaylar sadece araştırma ve doktora sonrası eğitim için başvuru yapabilirler.
 • 2019/20 akademik yılında tıp eğitmini tamamlayıp pratisyen hekim olmaya hak kazanacak olanlar ve tıp eğitimini 2016/17, 2017/18 veya 2018/19 akademik yıllarında tamamlayıp pratisyen hekim olanlar. Bu gruba dahil olanlar sadece dil kursu için başvuru yapabilirler.

*Meslek sahipleri, çalışmakta olan, kendi işinde çalışmakta olan veya başvuru zamanında işsiz olanları kapsamaktadır.

Kısa Dönemli Programlar için Uygunluk kriterleri nelerdir?

Bölüm 2.1’de listelenen uygunluk kriterlerine ek olarak;

 • Mesleki eğitim/staj/dil kursuna başvuracakların en az lise diplomasına, araştırma programına başvurackların en az üniversite diplomasına ve doktora sonrası eğitim/araştırma programlarına başvuracakların en az PhD/doktora derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Meslek sahiplerinin Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2015 ve 10 Mart 2020 yılları arasında toplam en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Lisansüstü öğrencilerinin, yakın tarihte mezun olmuş doktora mezunlarının, 2019/20 akademik yılında pratisyen hekim olmaya hak kazanacak son sınıf tıp öğrencilerinin ve 2016/17 2017/18 ve 2018/19 akademik yıllarında pratisyen hekim olmaya hak kazananların Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul, lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite/ yüksek öğrenim kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi 2019/20 akademik yılında halen kayıtlı ise, bu akademik yıl (2019/20) başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olma kriterini karşılayabilmesi için kabul edilecektir.

Önemli Hususlar

Kısa dönemli programlar için seçilen kurum/enstitünün AB ülkesinde resmi olarak kayıtlı olması gerekmektedir. Kurumun, AB dışında uluslararası kayıtlı olması durumunda, kurumun uygunluğunu onaylamak British Council’ın takdirine kalmıştır.

 

-->

Sosyal Medya