Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Lisans Öncesi & Lisans Eğitimi (PD/UG)


Lisans Öncesi ve Lisans Eğitimi (PD/UG) kategorisinde hangi eğitimi alabilirsiniz?

 • Lisans eğitimi
 • Hazırlık yılı/programı
 • Herhangi bir resmi AB dil kursu

PD/UG Eğitiminin süresi ne kadar olmalı?

Programın süresi bir akademik yıl (en az 10 ay) olmalıdır. Programın toplam süresi bir akademik yılı geçse bile AB bursu sadece bir akademik yılı kapsar.

PD/UG kategorisi altında kaç alt-kategori bulunmaktadır?

İki alt-kategori vardır; PD/UG-1 ve PD/UG-2

PD/UG-1 Giriş sınavı/mülakat ile öğrenci kabul eden Kıbrıs’taki tüm özel veya genel lise/kolej son sınıf öğrencileri ve mezunları içindir. Kıbrıs’taki tüm özel liseler/kolejler öğrenci kabul etme yöntemine bakılmaksızın (öğrenci seçme yöntemi olsun veya olmasın) bu kategoride sınıflandırılmaktadırlar. PD/UG-1 altında kategorilendirilen okulların listesi için Ek 6’ya  bakınız.

PD/UG-1 için kimler başvurabilir?

 • Kıbrıs’ta bulunan ve giriş sınavı/mülakat ile öğrenci kabul eden özel veya genel liseler/kolejlerden 2019/20 akademik yılında mezun olmayı bekleyen son sınıf öğrencileri.
 • Kıbrıs’ta bulunan ve giriş sınavı/mülakat ile öğrenci kabul eden özel veya genel lise/kolej mezunları.
 • Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkede bulunan bir üniversitede veya eşdeğer yüksek öğrenim kurumunda kayıtlı olan ve 2019/20 akademik yılında mezun olmayı beklemeyen öğrenciler (hazırlık dönemine kayıtlı olanlar dahil). Bu gruba dahil olan adaylar dil kursuna başvuru yapamazlar.

PD/UG-2 Giriş sınavı/mülakat yapmadan direk olarak öğrenci kabul eden Kıbrıs’ın kuzeyindeki genel lise/meslek lisesi son sınıf öğrencileri ve mezunları içindir (Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi dahil). PD/UG-2 altında kategorilendirilen okulların listesi için Ek 6’ya bakınız.

PD/UG-2 için kimler başvurabilir?

 • Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan ve giriş sınavı/mülakat yapmadan direk olarak öğrenci kabul eden genel liseler/meslek liselerinden 2019/20 akademik yılında mezun olmayı bekleyen son sınıf öğrenciler.
 • Kıbrıs’taki bulunan ve giriş sınavı/mülakat yapmadan direk olarak öğrenci kabul eden lise/meslek lisesi mezunları.

PD/UG eğitimine uygunluk kriterleri nelerdir?

Bölüm 2.1 de listelenmiş genel uygunluk kriterlerine ek olarak;

 • Tüm başvuru sahiplerinin Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul veya lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite/yüksek öğrenim kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi 2019/20 akademik yılında halen kayıtlı ise, bu akademik yıl (2019/20) başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olma kriterini karşılayabilmesi için, kabul edilecektir.  7 yıl tam zamanlı eğitim formu.
 • Lise/kolej/meslek okulu mezunlarının lise diplomasına sahip olması gerekmektedir.
 • Lise/kolej/meslek okulu son sınıf öğrencilerinin en geç Temmuz 2020’de lise diplomasını alacak durumda olması gerekmektedir.
 • 2016/17 akademik yılından önce mezun olan lise/kolej/meslek lisesi mezunlarının Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2015 ve 10 March 2020 yılları arasında toplamda en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.

PD/UG için kimler başvuramaz?

 • Başvuru sırasında AB üyesi bir ülkede hazırlık (foundation) yılı okuyan öğrenciler.
 • AB üyesi bir ülkedeki üniversite/yüksek eğitim kurumunda lisans eğitimlerine halihazırda başlamış ve 2019/20 akademik yılında mezun olmayı beklemeyen öğrenciler. Örneğin 3 yıllık bir programın 1. veya 2. sınıfında olup 2019/20 akademik yılında mezun olmayacak olanlar.

 

-->