Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunu Avrupa Birliğine yakınlaştırma hedefi doğrultusunda, aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek maksadıyla, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Kıbrıslı Türk öğrencilere, mezunlara ve profesyonellere burslar verecektir: 

  • Belirli bir alanda bilgi ve/veya becerilerini artıracak ek eğitim fırsatları sunmak
  • Avrupa Birliğinde eğitim alarak ve çalışma deneyimlerini artırarak onları Avrupa Birliğine daha çok yakınlaştırmak

British Council aşağıdaki ilkelere bağlılığını taahhüt etmektedir:

  • Faaliyetlerimize adil ve tam bir katılım sağlamak için, farklılıkları anlayıp değer vermek, yapıcı olarak çalışmak, eşitliği teşvik edici davranışları desteklemek;
  • Yaş, engelli olma, cinsiyet, HIV/AIDS hastalığı, medeni hal, hamilelik ve annelik durumu, siyasi görüş, ırk/etnik köken, din ve inanç, cinsel eğilim, sosyo-ekonomik durum, sabıka kaydı, sendikal faaliyet veya üyelik, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin olup olmaması halinden veya prosedür ve süreçlerimizde karar vermemizle bağlantısı olmayan herhangi bir nedenden dolayı ayrımcılık olmamasını sağlamak;
  • Birlikte çalıştığımız kişilere adaletli, haysiyetli ve sayglı davranmak.

 

 

-->

Sosyal Medya