Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Lisans eğitimi başlığı altında iki kategori bulunmaktadır; PD/UG- 1 ve PD/UG-2. Bu programların süresi bir akademik yıl (en az 10 ay) olmalıdır. 

 • PD/UG- 1 Lisans eğitimi için geçerlidir.
 • PD/UG-2  Hazırlık senesi veya dil kursu için geçerlidir.

PD/UG eğitimine uygunluk kriterleri nelerdir?

Bölüm 2.1 de listelenmiş genel uygunluk kriterlerine ek olarak PD/UG kategorisine başvuru yapmak isteyen adayların;

 • Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul veya lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite/yüksek öğrenim kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi 2018/19 akademik yılında halen kayıtlı ise, bu akademik yıl (2018/19) başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olma kriterini karşılayabilmesi için, kabul edilecektir (bütün adaylar için gereklidir).
 • Lise diplomasına sahip olması gerekmektedir (lise mezunları için gereklidir).
 • En geç Temmuz 2019’da lise diplomasını almış olması gerkmektedir (lise son sınıfta olan öğrenciler için gereklidir).
 • Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2014 ve 13 Nisan 2019 yılları arasında toplamda en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir (2015/16 akademik yılından önce mezun olan lise mezunları için gereklidir).

PD/UG-1 için kimler başvurabilir?

 • Kıbrıs’ta 2018/19 akademik yılında mezun olmayı bekleyen lise/meslek lisesi son sınıf öğrencileri.
 • Kıbrıs’taki lise/meslek lisesi mezunları.
 • Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki, örneğin Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri vs., bir üniversitenin hazırlık döneminde kayıtlı olan öğrenciler.
 • Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki bir üniversite veya eşdeğer yüksek kurumunda kayıtlı 2018/19 akademik yılında mezun olmayı beklemeyen öğrenciler.

PD/UG-2 için kimler başvurabilir?

 • Kıbrıs’ta 2018/19 akademik yılında mezun olmayı bekleyen lise/meslek lisesi son sınıf öğrencileri.
 • Kıbrıs’taki lise/meslek lisesi mezunları.

PD/UG için kimler başvuramaz?

 • Başvuru sırasında AB üyesi bir ülkede hazırlık (foundation) yılı okuyan öğrenciler.
 • AB üyesi bir ülkedeki üniversite/yüksek eğitim kurumunda lisans eğitimlerine halihazırda başlamış ve 2018/19 akademik yılında mezun olmayı beklemeyen öğrenciler. Örneğin 3 yıllık bir programın 1. veya 2. sınıfında olup 2018/19 akademik yılında mezun olmayacak olanlar.

PD/UG-1 ile ne okuyabilirsiniz?

 • Lisans eğitimi

PD/UG-2 ile ne okuyabilirsiniz?

 • Hazırlık programı/yılı
 • Herhangi resmi bir AB dil kursu

Önemli Hususlar

 • Eğitim dili İngilizce olan bir lisede eğitim görenler ve bu liselerden mezun olanlar İngilizce dili dışında herhangi bir AB dili programına başvurabilirler. 
 • Eğitim dili Türkçe olan bir lisede/meslek lisesinde eğitim görenler ve bu okullardan mezun olanlar İngilizce dili dahil istedikleri herhangi bir AB dili programına başvurabilirler.