Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Lisansüstü eğitim başlığı altında iki alt katagori bulunmaktadır. PG-NON EU ve PG-EU. Bu programların süresi bir akademik yıl (en az 10 ay) olmalıdır.

 • PG-NON EU  son 3 yılı içeren dönemde, AB üyesi olan bir ülkede bir akademik yıl veya daha fazla yaşamış/eğitim görmüş olmayanları kapsamaktadır.
 • PG-EU son 3 yılı içeren dönemdeAB üyesi olan bir ülkede bir akademik yıl veya daha fazla yaşamış/eğitim görmüş olanları kapsamaktadır.

PG eğitimi için uygunluk kriterleri nelerdir?

Bölüm 2.1 de listelenmiş genel uygunluk kriterlerine ek olarak bu kategoride lisans üstü eğitim yapmak isteyen adayların;

 • Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul veya lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniverstede/yüksek öğrenim kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi 2018/19 akademik yılında halen kayıtlı öğrenci ise, bu akademik yıl (2018/19) başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olma kriterini karşılayabilmesi için, kabul edilecektir (bütün adaylar için gereklidir).
 • Lisans veya lisans üstü diploma sahibi olmaları gerekmektedir (sadece mezunlar için gereklidir).
 • En geç Temmuz 2019 sonunda Lisans veya Lisans üstü diplomalarını almış olmaları gerekmektedir (lisans ve lisans üstü son sınıf öğrenciler için gereklidir).
 • Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2014 ve 13 Nisan 2019 yılları arasında toplamda en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir (2015/16 akademik yılından önce mezun olan üniversite mezunları için gereklidir).  

PG-NON EU için kimler başvurabilir?

 • Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki, örneğin Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri vs, üniversite/yüksek eğitim kurumunda son sınıfa kayıtlı olup en geç Temmuz 2019 sonu mezun olacak olan lisans öğrencileri.
 • Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki üniversite/yüksek eğitim kurumunda kayıtlı lisans üstü öğrencileri.
 • Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki üniversite/yüksek eğitim kurumundan mezun olmuş lisans ve lisansüstü mezunları.  

PG-EU için kimler başvurabilir?

 • AB üyesi olan bir ülkede üniversite/yüksek eğitim kurumunda son sınıfa kayıtlı olup en geç Temmuz 2019 sonu mezun olacak olan lisans öğrencileri.
 • AB üyesi olan bir ülkede üniversite/yüksek eğitim kurumundan mezun olmus lisans ve lisansüstü mezunları.  

Ne okuyabilirsiniz?

 • Lisansüstü diploma / derece

Kimler Başvuramaz?

 • AB üyesi bir ülkede halihazırda lisansüstü programa başlayıp Temmuz 2018/19 akademik yılında mezun olmayı beklemeyen öğrenciler. Örneğin, 2018/19 akademik yılında 2 yıllık lisansüstü programın 1. yılında veya 3 yıllık doktora programının 1 veya 2. yılında olanlar.  

Önemli Hususlar

Lisansüstü çalışma/araştırma/eğitim yapmak isteyen doktora mezunları Kısa Dönemli Programlara başvurmalıdırlar (STP)

Burs programı şartları dahilinde 4 yıllık bir programın 3. yılına devam etmekte olan lisans öğrencileri için programlarının 4. yılı uygunluk kriterlerine göre lisansüstü olarak uygun görülebilir. British Council standart süreli olmayan programları (örneğin, Diş Hekimliği,Tıp, Yüksek Mühendislik, Eczacılık gibi 3 veya 4 yıldan uzun süren programlar)  inceleme, araştırma, danışma ve karar verme yetkisini saklı tutar.

Lisansüstü katagorisine (PG) daha önce AB burs programınından faydalanarak programlarını tamamlayan adayların aynı kategoriye yeniden başvurabilmeleri uygunluk kriterleri kapsamındadır. Yaanlızca bu adayların daha önce eğitim gördükleri AB ülkesi dışındaki bir ülkede daha yüksek düzeyde bir lisansüstü programa başvurmaları uygundur. Örneğin, AB burs programı kapsamında Hollanda’da yükseklisans (master) derecesini tamamlamış olan bir öğrenci başka bir AB üyesi ülkede doktora eğitimi yapmak için başvurabilir.

Sosyal Medya