Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Bu kategoride adaylar mesleki eğitim/staj, araştırma, doktora sonrası eğitim/araştırma veya dil kurslarına en az 2 ve en çok 6 ay olmak kaydıyla başvurabilirler.

Uygunluk kriterleri nelerdir?

Bölüm 2.1’de listelenen uygunluk kriterlerine ek olarak, kısa dönemli programlara başvuran tüm adayların;

  • Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2014 ve 13 Nisan 2019 yılları arasında toplam en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir. (Sadece meslek sahipleri  için gereklidir).
  • Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul veya lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite/ yüksek öğrenim kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi 2018/19 akademik yılında halen kayıtlı ise, bu akademik yıl (2018/19) başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olma kriterini karşılayabilmesi için kabul edilecektir. (Lisans üstü öğrencileri ve yakın tarihte mezun olmuş doktora mezunları için gereklidir).
  • Eğitim/staj/dil kursuna başvuracakların en az lise diplomasına, araştırma programına başvurackların en az üniversite diplomasına ve doktora sonrası eğitim/araştırma programlarına başvuracakların en az PhD/doktora derecesine sahip olmaları gerekmektedir.(Kısa Dönemli Programlara başvuracak tüm adaylar için gereklidir) 

STP için kimler başvurabilir?

  • Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden ve çalışan profesyoneller*, akademisyenler/araştırmacılar
  • Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan (Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri gibi) bir ülkedeki üniversite/yüksek öğrenim kurumunda yüksek lisans programına halihazırda kayıtlı olanlar.
  • 2015/16, 2016/17 veya 2017/18 akademik yıllarında Kıbrıs’ın kuzeyindeki veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki üniversitelerde doktora derecesini tamamlayanlar.

*Meslek sahipleri çalışmakta olan, kendi işinde çalışmakta olan veya başvuru zamanında işsiz olanları kapsamaktadır.

Ne yapabilir veya ne eğitimi alabilirsiniz?

Aşağıdaki programlardan birine başvuru sahipleri** 2 ile 6 aylık bir dönem için başvurabilir:

  • Eğitim/staj
  • Araştırma
  • Doktora sonrası eğitim/araştırma
  • Resmi AB dili olan herhangi bir dil kursu

**Yukarıda bahsi geçen halihazırda kayıtlı olan yüksek lisans öğrencileri ve son üç akademik yıl içerisinde doktora derecesini tamamlayanlar sadece araştırma ve doktora sonrası eğitim/araştırma programlarına başvurabilirler.

Önemli Hususlar

Daha önce AB burs programınından faydalanarak kısa dönmeli programlarını tamamlayan adayların aynı kategoriye yeniden başvurabilmeleri uygunluk kriterleri kapsamındadır. Yanlızca bu adayların daha önce eğitim gördükleri AB üyesi ülkesi dışındaki bir AB ülkesinde yine kısa dönmeli program kapsamında daha farklı bir programa için başvurmaları uygundur. Örneğin, daha önce AB burs programı kapsamında dil kursu tamamlamış olan bir aday yine bir dil kursuna baş vurmamak ve daha önce eğitim aldığı ülkeden farklı bir AB ülkesine gitmek kaydıyla AB burs programına ayni kategoride başvuru yapabilirler.

Kısa dönemli programlar için seçilen kurum/enstitünün AB ülkesinde resmi kayıtlı olması gerekmektedir. Kurumun AB dışında uluslararası kayıtlı olması durumunda kurumun uygunluğunu onaylamak British Council’ın takdirine kalmıştır.

Sosyal Medya