Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Bu çağrı kapsamında verilecek 2 Tip Burs bulunmaktadır; Tip 1 ve Tip 2

Tip 1: Bir Akademik yılı kapsayan burslar. Tip 1 başlığı altında, adayların başvurabilecekleri programlar;

 • Lisans öncesi ve Lisans programları (Kategori PD/UG)

                                      veya

 • Lisans üstü programları; Yüksek Lisans Diploması, Master, Doktora  (Kategori PG)

Bu kategoride  burs kazananlar 2020/21 Akademik Yılında, Kıbrıs’ın kuzey kesimi dışında,gidilecek bir AB ülkesinin onaylamış olduğu üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumlarında lisans öncesi, lisans veya lisans üstü programlara katılabileceklerdir. 

Burslar yalnızca 2020/21 akademik yılını içermekte olup bu çağrının hükmü altında 1 Eylül 2020’dan 31 Ağustos 2021’e kadar geçerli olacaktır. Akademik takvimler ülkelere göre farklılık gösterebileceğinden az farklılık gösteren akademik takvimler kabul edilecektir. Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alınız:

 • Burs, eğitim programının bir akademik yılını kapsamaktadır.
 • Seçilen program tam zamanlı olmalıdır.
 • Uzaktan eğitim ve/veya yarı zamanlı programlar kabul edilmemektedir.
 • Alınan burs 2012/21 akademik yılında kullanılmış olup, ertelenemez.
 • Dil kurslarının ders saati haftada en az 20 saat olması gerekmektedir

Tip 2: Kısa Dönemli Eğitim Programlarını Kapsayan Burslar (2-6 ay). Tip 2 başlığı altında, adayların başvurabilecekleri programlar;

 • Akademik/doktora sonrası araştırma, profesyonel kurs, eğitim/staj programları veya dil kursları  (STP) 

Bu kategori altındaki burs sahipleri kısa süreli programlara en az 2 ve en çok 6 ay olmak kaydıyla; mesleki eğitim/staj, dil kursu, araştırma veya doktora sonrası çalışmalara Kıbrıs’ın kuzeyi dışında, AB üyesi bir ülkede üniversite veya eşdeğer akademik veya profesyonel bir kurumda veya eğitim/araştırma merkezinde kısa süreli katıla bilirler. Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alınız: 

 • Kısa dönemli programlara başvuran adaylar programlarına en erken 1 Haziran 2020 Pazartesi, veen geç 12 Ocak 2021 Salı başlamalıdırlar. Burs ertelenemez.
 • Burs en az 2 ve en çok 6 aylık dil kursu, eğitim/staj veya araştırma dönemini kapsamaktadır.
 • Seçilen program tam zamanlı olmalıdır.
 • Uzaktan eğitim ve/veya yarı zamanlı programlar kabul edilmemektedir.
 • Dil kurslarının ders saati haftada en az 20 saat olması gerekmektedir.

Adaylar sadece bir başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru yapan adayların başvuruları reddedilecektir.

-->

Sosyal Medya