Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Tüm Adaylar için Genel Koşullar

  • Bursiyerler, gidecekleri ev sahibi ülkenin vize istemesi halinde talep edilen vizeyi alma sorumluluğu altındadırlar. AB Burs Program Ofisinin burslulara muhaceret tavsiyesinde bulunamayacağının ve adayların gerekli vize işlemlerini tamamlayamamaları halinde sözleşme imzalanmış bile olsa verilen bursu iptal etme ve ödemeyi vize işlemleri tamamlanmadan yapmama hakkını saklı tutmaktadır. 
  • Adaylar eğitim görmeyi istedikleri programa katılımlarını ve tamamlamalarını engelleyecek herhangi bir tıbbi engel ve rahatsızlığın olmadığını beyan etmek zorunluluğundadırlar. 
  • Adaylar, gidecekleri ükede kalacakları süre boyunca sağlık sigortası da dahil olmak üzere gerekli sigortaları yaptırmakla sorumludurlar. Adayların eğitim görecekleri ülkeye gittikten sonra ciddi sağlık sorunları veya maddi sıkıntılar yaşamaları halinde British Council herhangi bir masraftan veya maddi kayıptan sorumlu tutulamaz. Öneri ve tavsiyeler için bkz. Avrupa Birliğinde  Eğitim s
  • Halen çalışmakta olan adaylara bursa başvurmadan önce işten ayrılma/izin alma konusunda işverenleriyle gerekli görüşmeleri yapmaları tavsiye edilmektedir. Adayların, eğitim yapacakları ve işlerine geri dönecekleri dönemle ilgili olarak sözleşmelerinden kaynaklanan hususları işverenleriyle netleştirmeleri gerekmektedir.   
  • Adaylar, seçtikleri programla/kursla/stajla ilgili her türlü işlem ve ayarlamaları seçilen üniversite/okul/şirket/örgüt veya kurumla, eğer gerekiyorsa gidilecek ülkeyle, kendileri yapmalıdır. Adaylara, bu işlemleri burs başvurusu sürecinde mümkün olan en kısa sürede yapmaları tavsiye edilir.  
  • British Council, başarılı adaylardan sundukları belgeleri netleştirme veya doğruluklarını destekleyecek ek belgeler ibraz etme ve bu belgelerin orijinini kontrol etme hakkını saklı tutar. Belgelerde herhangi bir sahtelik bulunması halinde verilen burs iptal edilir.  
  • Bursiyerlerin, AB Burs Programı çerçevesinde organize edilen etkinliklere (örneğin, seyehat öncesi yapılacak toplantılar, bilgilendirme toplantıları, kaynaştırma etkinlikleri, odak grupları vs.) katılmaları beklenmektedir.  

NOT: Avrupa Birliği Program Destek Ofisi veya British Council Kıbrıs çalışanları, olası çıkar çatışması sebebiyle burslara başvuramazlar. Bu kısıtlama onların çocukları, eşleri, ebeveyinleri ve kardeşleri için de geçerlidir. Aynı ilke, sürece doğrudan dahil olan diğer paydaşlar için de söz konusudur.

 

-->

Sosyal Medya