Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

All applicants submitting an online application will be invited to sit for the written tests which will be administered on Saturday 20 April 2019 in Nicosia. The venue and time of the tests will be announced in the letter of confirmation that the applicants will receive via e-mail. This information will also be announced on the website in due course.

Candidates should ensure that they are available in person to take the tests in Cyprus on the designated date as no exceptions will be made. Applicants should bring the ID they have used for application as a proof of identification on the exam day. More information will be posted on www.abburs.eu.

 

Sonuçların Duyrulması

Sonuçlar Haziran 2019 da duyurulacaktır. Kesin tarih ilerleyen tarihlerde duyurulacaktır. Tüm adaylara sonuçlar başvuru formunda belirttikleri e-posta adreslerine [email protected] gönderileceke-postayla bildirilecektir.Gönderilen postada adayın sınav neticelerini bildiren bir rapor olacaktır.Mektubun bir kopyası referans için adaylarin başvuru portalında da olacaktır. Üçüncü kişilere (ebeveyn ve sorumlu kişi) adayın müracaat tarihinde 18 yaşından küçük olması haricinde bilgi verilmeyecektir. Sınav sonuçlarıyla ilgili bilginin telefon aracılığı ile verilmeyceği önemle duyurulur.. Burs alamayan adaylar yedek listesine veya burs kazanmayanlar listesine girecekler. Yedek listesindeki adaylara kategori/alt kategorilerindeki sıra numaraları bildirilecektir.  Bu durumdaki adaylar sınav sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterlerse [email protected] adresine e-posta… >>

Uygunluk Belgelerinin Kontrolü ve Burs Onayı

Uygunluk Belgelerinin Kontrolü ve Burs Onayı Uygunluk kontrolü seçim sürecinin sonunda yalnızca burs kazananlar ve yedek listesindeki adaylara yapılacaktır. Seçim sürecindeki başarı adaya uygunluk kontrolü yapılmadan AB Burs Programında hak sahipliği vermemektedir.   >>

Öncelik Alanlara Uygulanacak Katkı Puanı

Bölüm 1.3’de belirtilen öncelikli alanlarından birine başvuran adaylar fazladan katkı puanı alacaktır. Öncelikli konuların bir listesi başvuru portalında mevcuttur. Öncelikli konulardan birine başvuran adaylara aşağıdaki yöntem uygulanacaktır:  Ziraat/Tarım Bilgisayar Bilimleri Mühendislik AB Hukuku Mütercim Tercümanlık (AB Dilleri arasında veya AB dilleri ile Türkçe dili arasında,örneğin İngilizceden Fransızcaya, İspanyolcadan İtalyancaya, İngilizceden Türkçeye gibi.)  Katkı Puanı Hesaplama Yöntemi Herhangi bir hesaplama ve karardan önce ham puanlar standart puana dönüştürülür. VNVS Testinden ve Motivasyon Mektubundan kazanılan puanların toplamı alınır ve bu genel toplamın %5 i öncelikli alanlara başvuran adayların puanına eklenir. Öncelikli alanlara başvuran adaylar, kendi alt-kategorilerindeki adaylarla yarışacaklardır. >>

Yazılı Sınavlar

Online başvuru yapan bütün adaylar 20 Nisan 2019 Cumartesi günü Lefkoşa’da yapılcak olan yazılı sınavlara davet edileceklerdir. Sınav saati ve yeri adaylara yollanacak elektronik posta aracılığı ile ile bildirilecektir. Bu konu ile ilgi bilgi adaylara ilerleyen zamanda websitesinden de duyurulacaktır. Adayların yazılı sınav için belirlenen günde Kıbrıs’ta olmaları için gerekli titizliği şahsen göstermeleri gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir ayrıcalık yapılmıyacaktır. Adayların başvurularında kullandıkları kimlik kartlarını (ID) kimlik tesbiti için sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Daha fazla bilgi www.abburs.eu  sayfamızdan duyuralacaktır. Seçim sürecinde iki test bulunmaktadır; Test 1- Sözel Sayısal ve Görsel-Uzamsal (VNVS) Test (%50) Test 2- Motivasyon Mektubu (%50) Bu testler tercihe göre İngilizce veya Türkçe dilinde alınabilmektedir. Testlerin ağırlıkları her… >>

Daha Önce AB Burstan Yararlanıp Başvuranlara Uygulanacak Puan İndirimi

Daha önce AB Burs Programından yararlanmış olup 2019/20 burslarına tekrar başvuracak olan adaylar için puan indirimi uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu model, aşağıda açıklandığı gibi, sabit puan indirimi olmayıp adayın daha önce burs programından yararlandığı yıla dayalı olarak puanının düşürülmesi uygulamasına dayanmaktadır. Puan düşürülmesi her aday için sabit değildir. Adayların alt-kategoriler içerisindeki sıraları, düşürülen puanları hesaplandıktan sonra belirlenecektir. MODEL:  Adayların sıralamasında daha bütüncül bir değerlendirme yapabilmek için puan indirimi uygulaması VNVS Testi ve Motivasyon Mektubu sonucunda elde edilen puanlara dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda aşağıdaki formül kullanılacaktır:               >>


Sosyal Medya