Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Daha Önce AB Burstan Yararlanıp Başvuranlara Uygulanacak Puan İndirimi


Daha önce AB Burs Programından yararlanmış olup 2019/20 burslarına tekrar başvuracak olan adaylar için puan indirimi uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu model, aşağıda açıklandığı gibi, sabit puan indirimi olmayıp adayın daha önce burs programından yararlandığı yıla dayalı olarak puanının düşürülmesi uygulamasına dayanmaktadır. Puan düşürülmesi her aday için sabit değildir. Adayların alt-kategoriler içerisindeki sıraları, düşürülen puanları hesaplandıktan sonra belirlenecektir.

MODEL:  Adayların sıralamasında daha bütüncül bir değerlendirme yapabilmek için puan indirimi uygulaması VNVS Testi ve Motivasyon Mektubu sonucunda elde edilen puanlara dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda aşağıdaki formül kullanılacaktır:

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya