Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Birleşik Krallık Kotası için Uygulanan Yöntem


2019/20 Çağrısında Birleşik Kırallık’ta eğitim yapmayı seçen adaylara %40 dan fazla burs oranı verilmemesi için bir kota sistemi uygulanacaktır. Bu durumda her katagori/alt katagori için Birleşik Krallık’ta eğitim için kısıtlı sayıda burs verilecektir. PD/UG ve PG kategorilerinde Birleşik Kırallığa verilecek olan toplam burs sayısı bursiyerlerin seçecekleri ev sahibi ülke (tablo 2, sayfa 5 bkz)ve ev sahibi üniversite/enstitü harç miktarı ve kısa dönemli bursiyerler için bunlara ek olarak programın süresine de bağlıdır. (Tablo 1, sayfa 4 Bnz.)

Birleşik Krallık kota uygulaması başvuru aşamasında, adayların 28 AB üyesi ülke içinden eğitim için tercih ettikleri ülkeyi seçtikleri zaman başlamaktadır. Yazılı sınavlardan sonra adaylar kendi katagori/alt katagorileri içinde VNVS Testi ve Motivasyon Mektubu toplam puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanacaktır. Her katagori/alt katagori için belirlenen sıralama listesi adayların seçiminde kullanılacaktır.

Birleşik Krallık için ayrılan bütçe kotası başvuru forumlarında Birleşik Krallığı seçen öğrenciler için kullanılacaktır. Bu durumdaki adayların katagori/alt katagori sıralaması Birleşik Krallık için ayrılmış olan bütçeden faydalanıp faydalanamaycaklarında belirleyici olacaktır.

Herhangi bir katagori/alt katagoride Birleşik Krallığı seçen aday sayısı o kategori/alt-kategoriye ayrılan Birleşik Krallığa bütçesinden daha fazla olması durumunda , bu adaylar aşağıda belirtilen durumlar dışında burs alamayabileceklerdir:

  • Birleşik Kırallık kotası içinde olan bir burs adayı süreçten çekilirse
  • Seçilen adayların tercih ettikleri “ev sahibi ülke ve üniversite harcı vs.’den dolayı artan bütçe olursa. (Tablo 1 ve 2, sayfa 5 & 6 Bkz)

 Böyle bir durumda Birleşik Krallık yedek listesinde en üst sırada olan ilk adaya ulaşılacaktır.

Ülke seçimi Birleşik Krallık olan adaylar yazılı sınavlardan yüksek puan almalarına rağmen yaptıkları ülke seçiminden dolayı süreç dışı kalıp aday gösterilemeyeceklerini anlamaları önemli bir husustur. Adayların başvuru formunda eğitimleri için AB üyesi ülke olarak Birleşik Krallığı seçmekle riske girdiklerinin farkında olmaları gerekmektedir. Bütün kategorilerdeki tüm adayların burs kazanabilme şanslarını artırabilmek için en erken zamanda Birleşik Krallık dışında diğer AB üyesi ülkelerdeki eğitim fırsatlarını araştırıp değerlendirmeleri önemle tavsiye edilir.

Tüm bursiyerler en geç 31 Ağustos 2019 ve tüm yedek adaylar en geç 30 Eylül 2019  tarihine kadar portallarına gitmeyi düşündükleri üniversite/kurumun ismini belirtmeleri ve bu üniversiteden/kurumdan gelen şartsız veya şartlı kabul/davet mektubunu yine portallarına yüklemeleri gerekmektedir. Verilen son tarihe kadart şartsız veya şartlı kabul/davet mektubu bulunmayan burslular ise bir eğitim kurumuna yaptıkları resmi başvuruyu ve kurumun onların başvurusunu incelemekte olduğunu belirten yazışmayı portallarına yukarıda belirtilen tarihlere kadar yüklemeleri gerekmektedir.

Her katagori/alt katagori yedek adayları durumlarında oluşabilecek herhangi bir değişiklikten Eylül 2019’ dan itibaren bilgilendirileceklerdir. Yedek adayların burs alıp alamayacklarını öğrenmelerinin uzuın bir zaman alabileceğinin farkında olmaları gerekmektedir.

Sosyal Medya