Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Online başvuru yapan bütün adaylar 20 Nisan 2019 Cumartesi günü Lefkoşa’da yapılcak olan yazılı sınavlara davet edileceklerdir. Sınav saati ve yeri adaylara yollanacak elektronik posta aracılığı ile ile bildirilecektir. Bu konu ile ilgi bilgi adaylara ilerleyen zamanda websitesinden de duyurulacaktır.

Adayların yazılı sınav için belirlenen günde Kıbrıs’ta olmaları için gerekli titizliği şahsen göstermeleri gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir ayrıcalık yapılmıyacaktır. Adayların başvurularında kullandıkları kimlik kartlarını (ID) kimlik tesbiti için sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Daha fazla bilgi www.abburs.eu  sayfamızdan duyuralacaktır.

Seçim sürecinde iki test bulunmaktadır;

  • Test 1- Sözel Sayısal ve Görsel-Uzamsal (VNVS) Test (%50)
  • Test 2- Motivasyon Mektubu (%50)

Bu testler tercihe göre İngilizce veya Türkçe dilinde alınabilmektedir. Testlerin ağırlıkları her biri için %50 olarak alınacaktır.  

İNGİLİZCE TÜRKÇE
 General Tips for VNVS Test  Genel Sınav Taktikleri 
 Tips for Verbal and Numerical Reasoning Test  Sözel ve Sayısal Sınav Taktikleri
 Tips For Spatial Reasoning Test  Görsel Uzamsal Sınav Taktikleri
 Verbal Reasoning Sample Test  Sözel Sınav Soru Örnekleri
 Numerical Reasoning Sample Test  Sayısal Sınav Soru Örnekleri
 Visual-Spatial Reasoning Sample Test  Görsel Uzamsal Sınav Soru Örnekleri

 

Adaylar VNVS testi ve Motivasyon Mektubundan toplam aldıkları not değerlerine göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralandırılacaklardır. Her katagori/alt katagoriden yüksek not alan adaylar belirlenen kotaya göre burs alma hakkı kazanacaklardır. Verilecek burs sayısı her katagori/alt katagori için ve genelde burslara ayrılmış bütçe dahilinde kısıtlandırılacaktır.

Sözel Sayısal ve Görsel-Uzamsal Test  genel anlamda adayların sayısal, sözel ve görsel-şekilsel boyut kapasitesini ölçmektedir. Bu test adayların niteliksel ve niceliksel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Adayların başvuru forumlarında bu testi hangi dilde yapmak istediklerini, Türkçe veya İngilizce, belirtmeleri gerekmektedir. Başvuru formu portala yüklendikten sonra dil tercihi değişikliği yapılmamaktadır. Test ile ilgili daha fazla bilgi ve örnek sorular için bkz. Ek 3.

Sosyal Medya