Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Sözel Sayısal ve Görsel-Uzamsal Test  genel anlamda adayların sayısal, sözel ve görsel-şekilsel boyut kapasitesini ölçmektedir. Bu test adayların niteliksel ve niceliksel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Adayların başvuru forumlarında bu testi hangi dilde yapmak istediklerini, Türkçe veya İngilizce, belirtmeleri gerekmektedir. Başvuru formu portala yüklendikten sonra dil tercihi değişikliği yapılmamaktadır. Test ile ilgili daha fazla bilgi ve örnek sorular için bkz. Ek 3.

İNGİLİZCE TÜRKÇE
 General Tips for VNVS Test  Genel Sınav Taktikleri 
 Tips for Verbal and Numerical Reasoning Test  Sözel ve Sayısal Sınav Taktikleri
 Tips For Spatial Reasoning Test  Görsel Uzamsal Sınav Taktikleri
 Verbal Reasoning Sample Test  Sözel Sınav Soru Örnekleri
 Numerical Reasoning Sample Test  Sayısal Sınav Soru Örnekleri
 Visual-Spatial Reasoning Sample Test  Görsel Uzamsal Sınav Soru Örnekleri

 

 

Sosyal Medya