Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Ev Sahibi Ülke/Progrm/Süre Değişikliği


Ev Sahibi Kurum/Ülke/Program/Süre Değişikliği

Burslular ve yedek adaylar 6 Eylül 2020 tarihine kadar seçmiş oldukları ülkeyi, kurumu ve program süresini (kısa dönemli programlar için) değiştirmek için talepte bulunabilirler. Bu talebin kabul edilebilmesi için eğitim almak istenilen konunun başvuru formunda belirtilen konuyla aynı alanda olması gerekmektedir.

Ev Sahibi Ülke Değişimi:

Burslular ve yedek adaylar, hiçbir şekilde, başvuru formlarında belirttikleri ülke tercihlerini, AB üyesi bir ülkeden Birleşik Krallık’a veya Birleşik Krallık’tan başka bir AB üyesi ülkeye değiştirmek için talepte bulunamazlar. Başvuru formunda Birleşik Krallık dışında bir AB üyesi ülke seçenler ise, seçmiş oldukları ülkeyi en geç 6 Eylül 2020’ye kadar değişebilirler.

Ev Sahibi Üniversite/Eğitim Kurumu Değişimi:

Tüm burs adayları ve tüm yedek adaylar, en geç 6 Eylül 2020 tarihine kadar, portallarına, gitmek istedikleri ev sahibi üniversite veya kurumu belirtmek zorundadırlar. Bu tarihten sonra, yapılması istenen herhangi bir değişiklik için British Council’ın onayını almak gerekmektedir. Okul harcı doğrudan ev sahibi kuruma ödeneceğinden ödeme yapıldıktan sonra üniversite/ kurum değişikliği yapılması mümkün değildir.

Eğitim Süresinin Değişimi (kısa dönemli programlar için):

Kısa dönemli kursların süresi 2-6 ay arasında olup başvuru formunun gönderilmesinden sonra süre artışı yapılamaz. Ancak gidilecek program süresinin başvuruda bildirilenden daha az olması durumunda süre değişikliği kabul edilebilir. Örneğin programın süresi 6 aydan 4 aya düşürülebilir, fakat 4 aydan 6 aya çıkarılamaz.

 

-->

Sosyal Medya