Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Birleşik Krallık Kotası için Uygulanan Yöntem

2020/21 Çağrısında Birleşik Krallık’ta eğitim yapmayı seçen adaylara %20’den fazla burs oranı verilmemesi için bir kota sistemi uygulanacaktır. Bu durumda her kategori/alt kategori için Birleşik Krallık’ta eğitim için sınırlı sayıda burs verilecektir. PD/UG ve PG kategorilerinde Birleşik Krallık’a verilecek olan toplam burs sayısı bursiyerlerin seçecekleri ev sahibi ülke (tablo 2, sayfa 5 bkz) ve ev sahibi üniversite/enstitü harç miktarı ve kısa dönemli bursiyerler için bunlara ek olarak programın süresine de bağlıdır. (Tablo 1, sayfa 4 Bkz.)

Birleşik Krallık kota uygulaması, başvuru aşamasında, adayların 28 AB üyesi ülke içinden, eğitim için tercih ettikleri ülkeyi seçtikleri zaman başlamaktadır. Yazılı sınavlardan sonra adaylar kendi katagori/alt katagorileri içinde VNVS Testi ve Motivasyon Mektubu toplam puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanacaktır. Her katagori/alt katagori için belirlenen sıralama listesi adayların seçiminde kullanılacaktır. 

Birleşik Krallık için ayrılan bütçe kotası başvuru formlarında Birleşik Krallığı seçen öğrenciler için kullanılacaktır. Bu durumdaki adayların katagori/alt katagori sıralaması Birleşik Krallık için ayrılmış olan bütçeden faydalanıp faydalanamaycaklarında belirleyici olacaktır.

Herhangi bir kategori/alt kategoride Birleşik Krallık’ı seçen aday sayısı o kategori/alt-kategori için ayrılan Birleşik Krallık bütçesinden daha fazla olması durumunda , bu adaylar aşağıda belirtilen durumlar dışında burs alamayabileceklerdir:

  • Birleşik Kırallık kotası içinde olan bir burs adayı süreçten çekilirse
  • Seçilen adayların tercih ettikleri “ev sahibi ülke ve üniversite harcı vs.’den dolayı artan bütçe olursa. (Tablo 1 ve 2, sayfa 5 & 6 Bkz)

Böyle bir durumda Birleşik Krallık yedek listesinde en üst sırada olan adaya ulaşılacaktır.

Ülke seçimi Birleşik Krallık olan bazı adayların, yazılı sınavlardan yüksek puanlar almalarına rağmen, yaptıkları ülke seçiminden dolayı süreç dışı kalarak, aday gösterilemeyebileceklerini anlamaları önemli bir husustur. Adayların başvuru formunda eğitimleri için AB üyesi ülke olarak Birleşik Krallığı seçmekle riske girdiklerinin farkında olmaları gerekmektedir. Bütün kategorilerdeki tüm adayların burs kazanabilme şanslarını artırabilmek için en erken zamanda Birleşik Krallık dışında diğer 27 AB üyesi ülkelerdeki eğitim fırsatlarını araştırıp değerlendirmeleri önemle tavsiye edilir.

 

-->

Sosyal Medya