Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Puanların Hesaplanmasında Uygulanan Yöntemler

 Puanları hesaplamada 2020/21 çağrısı başlığı altında aşağıdaki yöntemler kullanılacaktır:

  1.  Standart puanlama
  2.  Yeniden yapılan başvurularda puan eksiltme
  3.  Öncelikli alanlara ek puan verme

 Standart Puanlama

Adayların başarılarını belirlemede ham puanlar yerine standart T-puanları(Bknz Ek 3) kullanılacaktır. Bunun için de aşağıdaki yönteme “başvurulacaktır:

ADIM 1:  İlgili test puanından elde edilen aritmetik ortalamayı adayın ham puanından çıkarıp elde edilen sonucu o testin standart sapmasına bölünüz;

                  (ADAYIN HAM PUANI – TESTİN ORTALAMASI) / TESTİN STANDART SAPMASI

 ADIM 2:  ADIM 1’de elde edilen sonucu 10 ile çarpıp 50 ekleyin.

Daha Önce Burstan Yararlanıp Yeniden Başvuranlara Uygulanacak Puan İndirimi

Daha önce AB Burs Programından yararlanmış olup 2020/21 burslarına tekrar başvuracak olan adaylar için puan indirimi uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu model, aşağıda açıklandığı gibi, sabit puan indirimi olmayıp adayın daha önce burs programından yararlandığı yıla dayalı olarak puanının düşürülmesi uygulamasına dayanmaktadır. Puan düşürülmesi her aday için sabit değildir. Adayların alt-kategoriler içerisindeki sıraları, düşürülen puanları hesaplandıktan sonra belirlenecektir.

AcademikYıl

İndirim Puanı

2018/19 & 2019/20

Tekrar başvuruda bulunamaz

2017/18

1

11/1 = 11

2016/17

2

11/2 = 5.5

2015/16

3

11/3 = 3.67

2014/15

4

11/4 = 2.75

2013/14

5

11/5 = 2.2

2012/13

6

11/6 = 1.83

2011/12

7

11/7 = 1.57

2010/11

8

11/8 = 1.38

2009/10

9

11/9 = 1.22

2008/09

10

11/10 = 1.1

2007/08

11

11/11=1

 Örneğin, 2010/11 akademik yılındaburs programından yararlanmış olanadaylara 1.38 indirim puanı uygulanacaktır.

 

-->

Sosyal Medya