Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Uygunluk Belgelerin Kontrolü ve Burs Onayı


Ugunluk Belgelerinin Kontrolü ve Burs OnayıUygunluk kontrolü seçim sürecinin sonunda yalnızca burs kazananlar ve yedek listesindeki adaylara yapılacaktır. Seçim sürecindeki başarı, adaya, uygunluk kontrolü yapılmadan AB Burs Programında hak sahipliği vermemektedir.

Başvuru sürecinde, uygunluklarını kanıtlamak için tüm adaylardan, aşağıda belirtilen belgeleri online başvuru sırasında portallarına yüklemeleri istenecektir.Belgeler İngilizce veya Türkçe olabilir, çeviri istenmemektedir. Belgeler adaylara hiçbir aşamada geri verilmeyecektir.

  • Doğum Belgesi (Kimlik/Pasaport kabul edilmez): Adayın Kıbrıs Türk toplumuna tabi olduğunu ve Kıbrıs’ta doğduğunu gösteren doğum belgesinin kopyası. Eğer aday Kıbrıs dışında doğmuş ise, doğum belgesine ek olarak ebeveyinlerden birinin Kıbrıs Türk toplumuna ait olup Kıbrıs’ta doğduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyasının ibraz edilmesi gerekmektedir-Tüm başvuru sahipleri için gereklidir.
  • İkamet Belgesi:  Başvuru formunda belirtildiği gibi başvuranın mevcut adresini kanıtlayan ikamet belgesi-Tüm başvuru sahipleri için gereklidir.
  • Kıbrıs’ta 7 yıllık eğitim kanıtı:  Okul ve/veya eğitim yetkililerinden alınmış; adayın, Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul, lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir yüksek öğrenim kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olduğunu gösteren resmi belge. Başvuru sahibi 2019/20 akademik yılında halen kayıtlı öğrenci ise, bu akademik yıl (2019/20) başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olma kriterini karşılayabilmesi için kabul edilecektir-Tüm PD/UG, PG başvuru sahipleri ve 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmadan STP kategorisine başvurmaya uygun adaylar için gerekllidir.  
  •  2019/20 akademik yılı okul kayıt ispatı:  Okuldan ve/veya eğitim yetkililerinden alınmış, adayın 2019/20 akademik yılında herhangi bir eğitim kurumuna kayıtlı öğrenci olduğunu gösteren resmi öğrenci belgesi veya son tamamlanan dönem için resmi not dökümü (transkript)- 2019/20 akademik yılında bir eğitim kurumuna kayıtlı tüm başvuru sahipleri için gereklidir.  
  •  Alınan en son diploma/derece:  Adayın en son aldığı diploma/derecenin bir kopyası (Lise, Lisans, Lisans Üstü, Doktora vs.)-Tüm mezun olmuş başvuru sahipleri için gereklidir.
  •  Kıbrıs’ın kuzeyinde 3 yıllık iş tecrübesi kanıtı:  Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2015 ve 10 Mart 2020 tarihleri arasında toplamda 3 tam yıl çalışma tecrübesi olduğunu gösteren resmi belge-Tüm meslek sahipleri için gereklidir (yeni mezunlar ve yeni pratisyen hekim olanlar için gerekli değildir)  
  • Eğer aday çalışmakta olan bir profesyonelise, iş tanımının, iş yerindeki çalışma süresinin, iş adresinin, sorumluluk, yetki ve görevlerininin belirtildiği resmî bir belge. Çalışma belgesi/belgeleri, işverenin antentli kağıdından olmalı, işverenin iletişim bilgilerini içermeli, usulüne uygun olarak imzalanmalı ve tarihli olmalıdır.
  •  Eğer aday kendi işyerinde çalışan (iş sahibi) ise, iş kayıt veya izin belgesi ve 1 Ocak 2015 ve 10 Mart 2020 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde asgari toplam 3 yıl çalıştığını gösteren başka belgeler. 
  • Eğer aday başvuru tarihinde çalışmıyor ise, Kıbrıs’ın kuzeyinden alınacak işsizlik belgesi ile adayın 1 Ocak 2015 ve 10 Mart 2020 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde asgari toplam 3 yıl çalışmışlığını gösteren belge.

Zorunlu hizmetler iş tecrübesinden sayılacaktır.

Başvuru esnasında istenilen belgeler için bkz. Ek 4 

 

 

-->

Sosyal Medya