Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Online başvuru yapan bütün adaylar 4 Nisan 2020 Cumartesi günü Lefkoşa’da yapılcak olan yazılı sınavlara davet edileceklerdir. Sınav saati ve yeri, adaylara yollanacak elektronik posta aracılığıyla bildirilecektir. Bu konuyla ilgili bilgi, adaylara, ilerleyen zamanda websitesinden de duyurulacaktır.

Adayların yazılı sınav için belirlenen günde Kıbrıs’ta olmaları için gerekli titizliği şahsen göstermeleri gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir ayrıcalık yapılmayacaktır. Adayların başvurularında kullandıkları kimlik kartlarını (ID) kimlik tespiti için sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Daha fazla bilgi www.abburs.eu  sayfamızdan duyurulacaktır.

Seçim süreci iki testi kapsamaktadır;

  • Test 1- Sözel Sayısal ve Görsel-Uzamsal (VNVS) Test (%50)
  • Test 2- Motivasyon Mektubu (%50)

Bu testler, tercihe göre İngilizce veya Türkçe olarak alınabilmektedir. Testlerin ağırlıkları her biri için %50 olarak alınacaktır.

Adaylar, VNVS ve Motivasyon Mektubu testlerinden aldıkları toplam not değerine göre, en yüksekten en düşüğe doğru sıralandırılacaklardır. Her katagori/alt katagoriden yüksek not alan adaylar belirlenen kotaya göre burs alma hakkı kazanacaklardır. Verilecek burs sayısı her katagori/alt katagori için ve genelde burslara ayrılmış bütçe dahilinde sınırlandırılacaktır.

TEST 1: Sözel Sayısal ve Görsel-Uzamsal Test  genel anlamda adayların sayısal, sözel ve görsel-şekilsel boyut kapasitesini ölçmektedir. Bu test adayların niteliksel ve niceliksel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Adayların, başvuru forumlarında, bu testi hangi dilde yapmak istediklerini, (Türkçe veya İngilizce) belirtmeleri gerekmektedir. Başvuru formu, portala yüklendikten sonra, dil tercihi değişikliği yapılmamaktadır. Test ile ilgili daha fazla bilgi ve örnek sorular için bkz. Ek 3.

 TEST 2: Motivasyon Mektubu adayların, gelecekleriyle ilgiliamaçlarını, akademik ve mesleki planlarını, yazılı olarak ifade edebilme yeteneklerini yazımsal formatta ölçmektedir.Adaylardan yönetilen tüm hususlara değinerek sorulara cevap vermeleri beklenmektedir.Adayların başvuru forumlarında motivasyon mektubunu hangi dilde, (Türkçe veya İngilizce) yazmayı tercih ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir. Başvuru formu portala yüklendikten sonra motivasyon mektubu için dil tercihi değişikliği yapılmamaktadır. Daha fazla bilgi için Ek 3 Bkz.

Örnek sorular tabloda bulunmaktadır.  Lütfen tıklayınız:

 **YENİ ÖRNEK SORULAR BULUNMAKTADIR

İNGİLİZCE

TÜRKÇE

 General Tips for VNVS Test  Genel Sınav Taktikleri 
 Tips for Verbal and Numerical Reasoning Test  Sözel ve Sayısal Sınav Taktikleri
 Tips For Spatial Reasoning Test  Görsel Uzamsal Sınav Soru Örnekleri
 Verbal Reasoning Sample Test  Sözel Sınav Soru Örnekleri 
 Numerical Reasoning Sample Test  Sayısal Sınav Soru Örnekleri
 Visual-Spatial Reasoning Sample Test  Görsel Sınav Soru Örnekleri 

 

 

 

 

-->

Sosyal Medya