Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

2019/20 Çağrısı başlığı altında, hibeler 3 kısımda ödenecektir; 

  • Okul harcı
  • Yaşam ödeneği
  • Seyehat ödeneği 

Okul Harc

Ev sahibi üniversite/enstütüye ödenecek okul harcında azami bir miktar kısıtlaması bulunmaktadır. Bir yıllık akademik programa ödenecek olan azami miktar €10.000 olmaktadır. Okul harcının €10.000’dan fazla olması durumunda geriye kalan miktarı adayın kendisinin karşılaması gerekmektedir. Kısa dönemli programlarda, azami okul harcı orantılı olarak hesaplanacaktır. (Tablo 1 bkz.)

 

Okul harcı doğrudan seçilen AB ülkesindeki eğitim kurumuna ödenecektir. Ödeme adayın devam edeceği eğitim programına kaydını yaptırması durumunda eğitim kurumundan gelecek olan fatura karşılığında yapılacaktır. Bazı ülkelerde resmi kayıt, ödeme yapıldıktan sonra gerçekleşeceğinden British Council okul harcı ve yaşam ödeneğini hak sahibine yaklaşık aynı zamanda yapabilecektir.

 

STP’nin

Süresi

Yaşam

Ödeneği

Okul

Harcı

Seyehat

Ödeneği

TOPLAM

 

6

5,400

6,000

800

12,200

 

5

4,500

5,000

800

10,300

1.Grup Ülkeler

4

3,600

4,000

800

  8,400

 

3

2,700

3,000

800

  6,500

 

2

1,800

2,000

800

  4,600

 

6

4,800

6,000

800

11,600

 

5

4,000

5,000

800

  9,800

2.Grup Ülkeler

4

3,200

4,000

800

  8,000

 

3

2,400

3,000

800

  6,200

 

2

1,600

2,000

800

  4,400

 

6

4,200

6,000

800

11,000

 

5

3,500

5,000

800

  9,300

3.Grup Ülkeler

4

2,800

4,000

800

  7,600

 

3

2,100

3,000

800

  5,900

 

2

1,400

2,000

800

  4,200

                            Tablo 1- AB ülkelerine göre STP için ön görülen Okul ve Yaşam Harcı olarak ayrılan para dağılımı

Bursiyerlerin özellikle okul harçlarını ödemeleri hususunda başka finansal kaynak; burs, sponsorluk veya öğrenci yardımına uygun bulunmaları ve bu finansal kaynaktan faydalanma planları olması durumunda derhal AB Burs Programını bilgilendirmeleri gerekmektedir. (Detaylar için bölüm 10.7 bkz.). Hak sahibinin okul harcını AB Burslarının dışındafarklı bir kaynaktan tedarik etmesi durumunda, British Council sadece yol ve yaşam harcını ödemekle yükümlü olacaktır.

Adaylar AB Bursunu kazanıp kazanmadıklarını Haziran 2019’da öğreneceklerdir. Bu durumda yukarda belirlilen şartlarda okul harçlarını karşılayabilmek için farklı kaynaklara başvurup vuramayacaklarına karar verebileceklerdir.

Bir Akademik Yıl için Yaşam Ödeneği

Hak sahiplerine verilecek olan yaşam ödeneği miktarı eğitim görecekleri ev sahibiülkeye göre yapılacaktır. Tablo 2 gidilecek ülke guruplarına göre yapılacak olan toplam yaşam ödeneği miktarını göstermektedir.

 

1.GRUP ÜLKELER 

YAŞAM HARCI

€9000

2.GRUP ÜLKELERY

AŞAM HARCI 

€8000

3.GRUP ÜLKELER

YAŞAM HARCI

€7000

 DANİMARKA 

FİNLANDİYA

İRLANDA

LUKSEMBURG

İSVEÇ

BİRLEŞİK KRALLIK

 

 

 

 

 

AVUSTURYA

BELÇİKA

KIBRIS

FRANSA

ALMANYA

YUNANİSTAN

İTALYA

MALTA

HOLLANDA

PORTEKİZ

İSPANYA

 BULGARİSTAN

HIRVATİSTAN

ÇEK CUMHURİYETİ

ESTONYA

LETONYA

LİTVANYA

MACARİSTAN

POLONYA

ROMANYA

SLOVAKYA

SLOVENYA

                                                        Tablo 2- AB Ülkelerine göre ayrılan yaşam ödeneği

Yıllık yaşam ödenekleri bursiyerlere iki taksit olarak ödenecektir.  Bursiyerler British Council ile sözleşme imzalandıktan sonra toplam ödeneğin ilk taksiti olan %70 miktarını alacaklardır. İkinci ve son taksit olan %30 ise bursiyer programını tamamlayıp portaldan final raporunu ve gerekli dokümanları gönderdikten sonra ödenecektir.

 Kısa dönemli programlarda, yaşam ödeneği takip edilecek programın süresine göre orantılı olarak hesaplanacaktır. (Tablo 1 Bkz.)

 Seyehat Ödeneği

Yurt dışına yolculuk yapacak bursiyerlere yaşam ödeneğinin ilk taksidi ile birlikte €800 olan seyehat ödeneği verilecektir. Kıbrıs Cumhuriyetinde eğitim görmeyi seçen bursiyerlere seyehat ödeneği verilmeyecektir.

 Bu burs programı kapsamında aile ve çocuk ödeneği bulunmamaktadır, önemle duyurulur.

 

 

Sosyal Medya