Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

UYGUNLUK KRİTERLERİ


Tüm kategorilerdeki adayların

  • Kıbrıs Türk toplumundan olmaları gerekmektedir.
  • Kıbrıs’ta doğmuş olmak veya ebeveynlerinden birinin Kıbrıs’ta doğmuş olması gerekmektedir.
  • Kıbrıs’ta ikamet etmeleri gerekmektedir.
  • 2017/18 ve 2018/19 akademik yıllarında AB Burs Programından yararlanmamış olmak. AB Burs Programından 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 ve 2016/17 akademik yıllarında faydalanmış olanlar, farklı bir kategori ve farklı bir ülkeye baş vurmak koşulu ile yeniden başvuru yapabilirler. Örneğin, daha önce lisans programı için İngiltere’de eğitim görmüş olan bir aday yeniden lisans eğitimi için ve yeniden aynı ülkedeki herhangi bir kursa/ programa/eğitime vs. başvuramazlar. Daha önce burstan faydalanıp tekrar başvuran adaylara puan eksiltme yöntemi uygulanacaktır. (puan eksiltme yönteminin detayları için bölüm 5.4 bkz)

*Eğer önceki yıllarda adayların burs kategorilerinde farklı isimler kullanılmışsa, adayın daha önce yaptığı eğitimin kategorisini belirlemek için eğitimin tipi ve süresi dikkate alınacaktır. 

Genel Koşullar

Tüm adayların başvuru sürecinde uygunluklarını kanıtlamak için aşağıda belirtilen gerekli belgeleri online başvuru sırasında portallarına yüklemeleri gerekmektedir.Belgeler İngilizce veya Türkçe olabilir, çeviri istenmemektedir. Belgeler adaylara hiçbir aşamada geri verilmeyecektir. Doğum Belgesi (Kimlik/Pasaport kabul edilmez) Adayın Kıbrıs Türk toplumuna ait olduğunu ve Kıbrıs’ta doğduğunu gösteren doğum belgesinin kopyası. Eğer aday Kıbrıs dışında doğmuş ise, doğum belgesine ek olarak ebeveyinlerden birinin Kıbrıs Türk toplumuna ait olup Kıbrıs’ta doğduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyasının ibraz edilmesi gerekmektedir-Tüm başvuru sahipleri için gereklidir. İkamet Belgesi Başvuru formunda belirtildiği gibi başvuranın mevcut adresini kanıtlayan ikamet belgesi-Tüm başvuru sahipleri için gereklidir. Kıbrıs’ta 7 yıllık eğitim kanıtı Okul ve/veya eğitim yetkililerinden… >>

Kısa Dönem (STP)

Kısa Dönem burslar için uygunluk kriterleri nelerdir? Bölüm 2.1’de listelenen uygunluk kriterlerine ek olarak, kısa dönemli programlara başvuran tüm adayların; Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2014 ve 13 Nisan 2019 yılları arasında toplam en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir. (Sadece meslek sahipleri  için gereklidir). Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul veya lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite/ yüksek öğrenim kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi 2018/19 akademik yılında halen kayıtlı ise, bu akademik yıl (2018/19) başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olma kriterini karşılayabilmesi için kabul edilecektir. (Lisans üstü öğrencileri ve yakın tarihte mezun olmuş doktora mezunları için gereklidir). Eğitim/staj/dil kursuna başvuracakların en az lise diplomasına, araştırma programına başvurackların… >>

Lisans Üstü (PG)

PG eğitimi için uygunluk kriterleri nelerdir? Bölüm 2.1 de listelenmiş genel uygunluk kriterlerine ek olarak bu kategoride lisans üstü eğitim yapmak isteyen adayların; Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul veya lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniverstede/yüksek öğrenim kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi 2018/19 akademik yılında halen kayıtlı öğrenci ise, bu akademik yıl (2018/19) başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olma kriterini karşılayabilmesi için, kabul edilecektir (bütün adaylar için gereklidir). Lisans veya lisans üstü diploma sahibi olmaları gerekmektedir (sadece mezunlar için gereklidir). En geç Temmuz 2019 sonunda Lisans veya Lisans üstü diplomalarını almış olmaları gerekmektedir (lisans ve lisans üstü son sınıf öğrenciler için gereklidir). Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2014 ve 13 Nisan 2019 yılları… >>

Lisans (PD/UG)

PD/UG eğitimine uygunluk kriterleri nelerdir? Bölüm 2.1 de listelenmiş genel uygunluk kriterlerine ek olarak PD/UG kategorisine başvuru yapmak isteyen adayların; Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul veya lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite/yüksek öğrenim kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi 2018/19 akademik yılında halen kayıtlı ise, bu akademik yıl (2018/19) başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olma kriterini karşılayabilmesi için, kabul edilecektir (bütün adaylar için gereklidir). Lise diplomasına sahip olması gerekmektedir (lise mezunları için gereklidir). En geç Temmuz 2019’da lise diplomasını almış olması gerkmektedir (lise son sınıfta olan öğrenciler için gereklidir). Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2014 ve 13 Nisan 2019 yılları arasında toplamda en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir… >>

Sosyal Medya