Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

PG eğitimi için uygunluk kriterleri nelerdir?

Bölüm 2.1 de listelenmiş genel uygunluk kriterlerine ek olarak bu kategoride lisans üstü eğitim yapmak isteyen adayların;

  • Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul veya lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniverstede/yüksek öğrenim kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi 2018/19 akademik yılında halen kayıtlı öğrenci ise, bu akademik yıl (2018/19) başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olma kriterini karşılayabilmesi için, kabul edilecektir (bütün adaylar için gereklidir).
  • Lisans veya lisans üstü diploma sahibi olmaları gerekmektedir (sadece mezunlar için gereklidir).
  • En geç Temmuz 2019 sonunda Lisans veya Lisans üstü diplomalarını almış olmaları gerekmektedir (lisans ve lisans üstü son sınıf öğrenciler için gereklidir).
  • Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2014 ve 13 Nisan 2019 yılları arasında toplamda en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir (2015/16 akademik yılından önce mezun olan üniversite mezunları için gereklidir).  

Sosyal Medya