Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı

Kısa Dönem burslar için uygunluk kriterleri nelerdir?

Bölüm 2.1’de listelenen uygunluk kriterlerine ek olarak, kısa dönemli programlara başvuran tüm adayların;

  • Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2014 ve 13 Nisan 2019 yılları arasında toplam en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir. (Sadece meslek sahipleri  için gereklidir).
  • Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul veya lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite/ yüksek öğrenim kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi 2018/19 akademik yılında halen kayıtlı ise, bu akademik yıl (2018/19) başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olma kriterini karşılayabilmesi için kabul edilecektir. (Lisans üstü öğrencileri ve yakın tarihte mezun olmuş doktora mezunları için gereklidir).
  • Eğitim/staj/dil kursuna başvuracakların en az lise diplomasına, araştırma programına başvurackların en az üniversite diplomasına ve doktora sonrası eğitim/araştırma programlarına başvuracakların en az PhD/doktora derecesine sahip olmaları gerekmektedir.(Kısa Dönemli Programlara başvuracak tüm adaylar için gereklidir)  

 

Sosyal Medya